Χρέη στο Δημόσιο: Αυτοί οι πολίτες θα οδηγούνται στη φυλακή!

Ποιά...προσθήκη έγινε και ποιά κατηγορία πολιτών αφορά;

Μεγαλώνει η λίστα των πολιτών που κινδυνεύουν με βαρύτατα πρόστιμα ακόμα και φυλάκιση σε ό,τι αφορά τα χρέη προς το ελληνικό κράτος.

Στο στόχαστρο θα βρεθούν επιπλέον εκείνοι που έχουν…«ξεχάσει» να καταβάλουν τα πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί από ποινικά δικαστήρια καθώς και οι τόκοι-προσαυξήσεις αυτών.

Θυμίζουμε πως ποινές φυλάκισης ισχύουν ήδη και για τα χρέη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Κατά την επίμαχη εγκύκλιο της ΑΑΔΕ που δημοσιεύτηκε πριν από λίγα 24ωρα, στην «μαύρη λίστα» εντάσσονται πλέον:

«Οι οφειλές που προέρχονται από τη μη εκτέλεση χρηματικών ποινών οι οποίες επιβλήθηκαν από τα δικαστήρια, μαζί με τις προσαυξήσεις από τους τόκους και λοιπές επιβαρύνσεις»

Ως εκ τούτου η εγκύκλιος αναγράφει κατά λέξη τα εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 61 του κοινοποιούμενου νόμου, στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) διαγράφονται οι λέξεις «, τα χρέη που προέρχονται από
τη μη εκτέλεση χρηματικών ποινών που επιβλήθηκαν από ποινικό δικαστήριο και οι σχετικές
με αυτά προσαυξήσεις, τόκοι και λοιπές επιβαρύνσεις καθώς και»
, και η παρ. 1 του άρθρου
25 διαμορφώνεται ως εξής:


«Άρθρο 25 Ποινικό αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους

 1. Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, τα
  νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου
  δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μηνών, τιμωρείται με
  ποινή φυλάκισης:

  α) Ενός (1) τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία,
  συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων
  μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων
  (100.000) ευρώ.

  β) Τριών (3) τουλάχιστον ετών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
  ανωτέρω περίπτωση α’, υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.


  Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από αίτηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή των Ελεγκτικών
  Κέντρων ή του Τελωνείου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους, που συνοδεύεται
  υποχρεωτικά από πίνακα χρεών, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή
  προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.

  Στην αίτηση και στον πίνακα χρεών που υποβάλλονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο
  δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισμό της ευθύνης του
  προσώπου τα χρέη από τα αδικήματα που τυποποιούνται στο άρθρο 66 του Κώδικα
  Φορολογικής Διαδικασίας μαζί με τις σχετικές με αυτά προσαυξήσεις, τόκους και λοιπές
  επιβαρύνσεις.

  Η πράξη μπορεί να κριθεί ατιμώρητη, εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί μέχρι την
  εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό.»

freepik photo

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί