Χανιά: Η δράση «Επιχειρούμε Έξω», παρουσιάζεται την Τρίτη στο Επιμελητήριο της πόλης

Ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση της δράσης «Επιχειρούμε Έξω» ,

διοργανώνει την Τρίτη 6 Μαρτίου στα Χανιά το Επιμελητήριο της πόλης σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Κρήτης.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στη συνεδριακή αίθουσα της Τράπεζας Χανίων και διοργανώνεται στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Στην εκδήλωση, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της δράσης και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους.

Η Δράση «Επιχειρούμε Έξω» στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Ο προϋπολογισμός της είναι 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της δράσης είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

Α) Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας. Β) Διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας οι οποίοι αφορούν προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις. Γ) Παράγουν και μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά, αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών, προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν και μεταποιούν.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί