Αυξήθηκε η ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων το 2018

Αύξηση σημειώνεται στην ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2018, σύμφωνα με νέα έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Σύμφωνα με την έρευνα, μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της σχετικά με την ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων, καταγράφηκαν συνολικά 1.015 συμβόλαια ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων σε ισχύ το 2018 (αυξημένα κατά 1,9% σε σχέση με το 2017). Επίσης, δηλώθηκαν 1.436 ζημιές (1.611 το 2017) για τις οποίες πληρώθηκε 0,7 εκατ. ευρώ και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 1,5 εκατ. ευρώ. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2017 ήταν 0,9 εκατ. ευρώ και 1,6 εκατ. ευρώ.

Από την ανάλυση των δεδομένων των αποζημιώσεων ανά αιτία για το 2018, διαπιστώνεται ότι τα μεγαλύτερα ποσά αποζημιώσεων αντιστοιχούν σε νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη. Επίσης, σημαντικό ποσοστό συμμετοχής καταγράφουν οι παλλινοστήσεις / αντικαταστάσεις.

Ο μερισμός της παραγωγής του κλάδου ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) συμμετέχουν κατά 75,5%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 18,0%, οι απευθείας πωλήσεις 6,4% και η συνεργασία με τράπεζες 0,1%.

Τέλος, από την μελέτη της εξέλιξης των αποζημιώσεων προκύπτει ότι το συνολικό ύψος της αποζημίωσης για τις ζημιές κάθε έτους είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ικανοποιητικά μετά από 2-3 έτη από την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

photo:pexels

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχετικά άρθρα:

loading...
loading...