Αύξηση παρουσίασε, η παραγωγή ασφαλίστρων, στους κλάδους ασφάλισης πλοίων, το 2017

Αύξηση παρουσίασε η παραγωγή ασφαλίστρων στους κλάδους ασφάλισης πλοίων, σύμφωνα με τη νέα μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας για την Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής 2017.

Κατά την διάρκεια του 2017, η παραγωγή ασφαλίστρων των κλάδων ασφάλισης πλοίων, δηλαδή των κλάδων «Πλοίων» και «Αστικής ευθύνης πλοίων», έφθασε τα 15,5 εκατ. ευρώ (10,2 εκατ. ευρώ και τα 5,3 εκατ. ευρώ αντιστοίχως), καταγράφοντας αντίστοιχα αύξηση κατά 7,2% και 5,7% σε σχέση με το 2016,

Παρομοίως, η παραγωγή των ασφαλίσεων κατά Ζημιών συνολικά αυξήθηκε κατά 2,9% ενώ η συνολική παραγωγή (Ζωής και Ζημιών) αυξήθηκε κατά 0,6%.

Ο μερισμός της παραγωγής του κλάδου ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) συμμετέχουν κατά 76,0%, οι απευθείας πωλήσεις 13,3%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 10,0%, και η συνεργασία με τις τράπεζες (bancassurance) συμμετέχει με 0,7% επί του συνόλου.

Το μεγαλύτερο μέρος των ασφαλισμένων σκαφών τόσο σε πλήθος όσο και σε ασφαλιζόμενη αξία είναι αυτά της προσωπικής αναψυχής. Ως προς την κατανομή των σκαφών με βάση τα ασφαλισμένα κεφάλαια, το 52,2% έχουν αξία άνω των 250.000 ευρώ ενώ σε αξία, τα ανωτέρω αποτελούν το 93,8% των ασφαλισμένων κεφαλαίων.

Σε πλήθος ζημιών και αποζημιώσεις, υπερέχουν αυτά της προσωπικής αναψυχής. Η μέση αποζημίωση μειώθηκε από 13,3 χιλ. ευρώ (σύμφωνα με την επικαιροποιημένη έρευνα για το έτος 2016) στα 7,2 χιλ. ευρώ συνολικά. Επίσης, η μέση συχνότητα ζημίας μειώθηκε από το 3,96% στο 3,10%.

Οι κύριες αιτίες καταβολής αποζημιώσεων έχουν σχέση με η πρόσκρουση/σύγκρουση (17,5%), οι μηχανικές βλάβες (15,1%) και η αστική ευθύνη (14,8%). Το ποσοστό των ζημιών στο ελικοαξονικό σύστημα (οφειλόμενες αθροιστικά είτε σε επιπλέον ή/και σταθερό αντικείμενο) είναι 13,4%.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μελέτης της εξέλιξης των αποζημιώσεων του κλάδου, η αποθεματοποίηση των εκκρεμών ζημιών κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα καθ’όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Η μέση ζημία εκτιμάται στα 7.357 ευρώ το 2017, έναντι 9.999 ευρώ το 2016. Η μέση ζημία στην εννεαετία 2009-2017 εκτιμάται στα 10.910 ευρώ.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί