Αύξηση κατά 8% κατέγραψαν οι πωλήσεις του ομίλου Fourlis

Πωλήσεις 96,2 εκατ. ευρώ,

παρουσίασε ο όμιλος Fourlis, το πρώτο τρίμηνο του 2018, έναντι 89,1 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2017, αυξημένες δηλαδή κατά 8%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν στα 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 28,1%. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν στα 3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,1 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2017. Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 2,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,3 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ) εμφάνισε πωλήσεις 61,9 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2018, αυξημένες κατά 8,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017 (57,1 εκατ. ευρώ). Oι πωλήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 6,2%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες αυξήθηκαν κατά 12,7%, συγκρινόμενες με το πρώτο τρίμηνο του 2017. Το EBITDA ανήλθε στα 2,8 εκατ. ευρώ έναντι 1,9 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2017, ενώ οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 1,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,3 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά επτά καταστήματα ΙΚΕΑ, πέντε από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης, λειτουργούν επτά σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στην Κομοτηνή και δύο στη Βουλγαρία (Βάρνα και Μπουργκάς). Τέλος, το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΚΕΑ (e-commerce) παρουσιάζει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης και στις τρεις χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (Intersport), οι πωλήσεις, το πρώτο τρίμηνο του 2018, παρουσίασαν αύξηση κατά 7,1%, στα 34,3 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 (32 εκατ. ευρώ). Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αύξηση αποδίδεται, κυρίως, στη δραστηριότητα της Ελλάδας, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 16,2%, ενώ οι υπόλοιπες χώρες παρουσίασαν οριακή αύξηση. Τόσο το EBITDA, όσο οι ζημίες προ φόρων, παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, το EBITDA ανήλθε στο 1,0 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 1,5 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 128 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 50 καταστήματα στην Ελλάδα, 29 στη Ρουμανία, 24 στην Τουρκία, επτά στη Βουλγαρία και τέσσερα στην Κύπρο. Αντιστοίχως, λειτουργούν 12 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και δύο στην Τουρκία. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις στη Ελλάδα παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη. Στρατηγικός στόχος για τον όμιλο παραμένει η ανάπτυξη του e-commerce και στις υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται η Intersport.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί