Αύξηση κατά 20% κατέγραψαν οι πωλήσεις του ομίλου Quest

Τα οικονομικά αποτελέσματα,

του πρώτου τριμήνου του 2018, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς, ανακοίνωσε η εταιρεία «Quest Συμμετοχών AE».

Συγκεκριμένα, ο όμιλος Quest, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, πέτυχε:

– Διψήφια ανάπτυξη στις πωλήσεις (+20%), σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Επίσης, τα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) διαμορφώθηκαν σε 4.018 χιλ. ευρώ έναντι 2.487 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 61,6%.

– Διψήφια αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (+52%), των κερδών προ φόρων ΕΒΤ (76%) και των κερδών ανά μετοχή (49%), σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

– Υπερκάλυψη της απώλειας των εσόδων και κερδών της BriQ, που αποσχίστηκε στο Q3 του 2017.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η μεγαλύτερη επίδραση στην αύξηση των πωλήσεων, προήλθε από τον τομέα Προϊόντων Πληροφορικής και των κερδών του ομίλου από τον τομέα των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, ενώ αρνητική επίδραση είχε μόνο ο κλάδος Υπηρεσιών Πληροφορικής και ελαφρώς η μητρική εταιρεία.

Μητρική εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας, κατά το 3μηνο του 2018, ανήλθαν σε 308 χιλ. ευρώ σε σχέση με 291 χιλ. ευρώ, την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν σε ζημία -70 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 269 χιλ. ευρώ και τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε ζημία -83 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 197 χιλ. ευρώ, στο 3μηνο του 2017.

Αναλυτικότερα, σχετικά με την πορεία του πρώτου τριμήνου και τις προοπτικές για το υπόλοιπο 2018 σε σχέση με το 2017, επισημαίνονται τα ακόλουθα ανά δραστηριότητα:

– Προϊόντα πληροφορικής (Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm)

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, επιτεύχθηκε ισχυρή διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+34%), αλλά και στην κερδοφορία προ φόρων (+60%). Όλες οι επιμέρους εταιρείες αναπτύχθηκαν ταχύτερα από το μέσο ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου τους, κερδίζοντας μερίδιο αγοράς. Στη διανομή (Info Quest Technologies, iSquare), η ανάπτυξη προήλθε, κυρίως, από τις περιοχές “mobility” και “cloud”, ενώ διψήφια ήταν και η αύξηση στη λιανική προϊόντων πληροφορικής (Quest on Line/you.gr, iStorm).

Για το υπόλοιπο του έτους, εκτιμάται ότι θα υπάρχει ανάπτυξη σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, πιθανότατα, όμως, σε χαμηλότερους ρυθμούς.

– Υπηρεσίες πληροφορικής (όμιλος Unisystems)

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, καταγράφηκε μείωση στις πωλήσεις (-8%) και μείωση στην κερδοφορία προ φόρων (-68%). Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «τόσο η μείωση στις πωλήσεις, όσο και στα κέρδη, οφείλεται στη μεγαλύτερη της αρχικά εκτιμώμενης καθυστέρησης στην εκτέλεση έργων. Για το υπόλοιπο του 2018, εκτιμάται πλέον ότι θα είναι μία αρκετά πιο δύσκολη των αρχικών εκτιμήσεων χρονιά και για τις πωλήσεις και περισσότερο για την κερδοφορία, λόγω αφενός μεν της ύφεσης στην εγχώρια αγορά αφετέρου δε των καθυστερήσεων στην εκτέλεση έργων».

– Ταχυδρομικές υπηρεσίες (ACS-Courier)

Στο πρώτο τρίμηνο του 2018, σημειώθηκε ανάπτυξη σε πωλήσεις (+5%), προερχόμενη, κυρίως, από τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, λόγω, κυρίως, του e-commerce, ενώ η κερδοφορία προ φόρων κινήθηκε διψήφια θετικά (+35%), λόγω συγκράτησης δαπανών και μεγαλύτερης αύξησης εσόδων με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους.

Στο υπόλοιπο του 2018, εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η αύξηση των πωλήσεων και σε μικρότερο βαθμό η αύξηση της κερδοφορίας. Παράλληλα, σχεδιάζεται και η υλοποίηση νέων αναπτυξιακών επενδύσεων.

– Ηλεκτρονικές συναλλαγές (Cardlink)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, επιτεύχθηκε σημαντική αύξηση στις πωλήσεις (+74%) και πολύ περισσότερο στην κερδοφορία προ φόρων (x10), που οφείλεται, κυρίως, στην περυσινή υποχρεωτικότητα των POS, που υλοποιήθηκε, κυρίως, στο 3ο τρίμηνο του 2017».

Στο υπόλοιπο του 2018, εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη πιθανότερα σε ηπιότερους ρυθμούς.

– Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (όμιλος Quest Energy)

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, επιτεύχθηκε πολύ μεγάλη αύξηση όλων των μεγεθών, λόγω της απόκτησης δύο νέων φωτοβολταϊκών πάρκων στη διάρκεια της περυσινής χρονιάς. Η συνολική εγκατεστημένη βάση πλέον είναι 5,7ΜW.

Στο υπόλοιπο του 2018, εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη πωλήσεων και κερδοφορίας, ενώ σχεδιάζεται η σταδιακή υλοποίηση νέων αναπτυξιακών επενδύσεων.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί