Αυξημένες κατά 20,6%, οι πωλήσεις του οµίλου Π. Πετρόπουλος ΑΕΒΕ

Αύξηση κατά 20,6% κατέγραψαν οι πωλήσεις του οµίλου Π. Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, κατά το εννεάμηνο του 2018 και ανήλθαν σε 65.406 χιλ. ευρώ από 54.230 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

To ΕΒΙTDA του οµίλου αυξήθηκε κατά 7% και ανήλθε σε 3.880 χιλ. ευρώ έναντι 3.627 χιλ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 29%, σε 2.445 χιλ. ευρώ έναντι 1.893 χιλ.

ευρώ και τα κέρδη µετά τους φόρους και τα δικαιώµατα µειοψηφίας αυξήθηκαν, επίσης, κατά 54%, σε 1.567 χιλ. ευρώ έναντι 1.016 χιλ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστηµα του 2017.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του οµίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού, χωρίς τα µετρητά και ισοδύναµα), στις 30.9.2018, ήταν 58,2% (58,4%, στις 31.12.2017).

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί