Αύξηση κατά 13,8% παρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία

Tο ενδοκοινοτικό εμπόριο της Γαλλίας καταλαμβάνει το 58,7% του συνολικού όγκου του εμπορίου της,

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,5% σε σχέση με το 2017, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Τελωνείων της Γαλλίας.

Σε ότι αφορά στη χώρα μας φαίνεται ότι η Ελλάδα, έχασε δύο θέσεις σε σχέση με το 2016 και κατέλαβε την 51η θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων της Γαλλίας κατά το 2017, με μερίδιο ωστόσο οριακά βελτιωμένο στο 0,35% από 0,29% επί του συνολικού όγκου εμπορίου της Γαλλίας.

Σημαντική αύξηση κατά 13,8% παρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 720,7 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, μείωση κατέγραψαν οι γαλλικές εξαγωγές προς την Ελλάδα κατά 4,7%, οι οποίες ανήλθαν σε 1,99 δισ. ευρώ.

Ο όγκος εμπορίου διαμορφώθηκε στα 2,7 δισ. ευρώ, μειωμένος οριακά κατά 0,4% ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε έντονα πλεονασματικό για τη Γαλλία, με το πλεόνασμα να διαμορφώνεται στα 1,27 δισ. ευρώ, μειωμένο, ωστόσο, κατά 186 εκατ. ευρώ σε σχέση με το περασμένο έτος.

Αυτά αναφέρονται στο τριμηνιαίο ενημερωτικό έγγραφο (Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018) του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι.

Πορεία διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας – Γαλλίας έτους 2017

Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Τελωνείων της Γαλλίας, το διμερές εμπόριο Γαλλίας- Ελλάδας παρουσίασε πτώση της τάξης του 0,4% κατά το 2017, με τον όγκο εμπορίου να διαμορφώνεται σε 2,7 δισ. ευρώ. Η αξία των ελληνικών εξαγωγών κατά το ανωτέρω διάστημα σημείωσε αξιόλογη άνοδο της τάξης του 13,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, φθάνοντας τα 720,7 εκατ. ευρώ, από 633,1 εκατ. ευρώ το 2016. Οι εισαγωγές της Ελλάδας από τη Γαλλία κατά το υπό εξέταση διάστημα κινήθηκαν πτωτικά κατά 4,7% και ανήλθαν σε 1,99 δισ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε μικρή βελτίωση κατά 186 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2016, παραμένοντας, ωστόσο, έντονα ελλειμματικό για τη χώρα μας (-1,3 δισ. ευρώ). Το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές για την Ελλάδα ανήλθε σε 36,2%.

Ελληνικές εξαγωγές στη Γαλλία – Κυριότερα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα

Όσον αφορά στη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία, την πρώτη θέση μεταξύ των εξαγόμενων προϊόντων καταλαμβάνουν τα συσκευασμένα φάρμακα (ΚΣΟ 3004), με μερίδιο 14,7%. Κατά το 2017, η αξία των εξαγωγών του προϊόντος σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 58,7% και ανήλθε σε 106,1 εκατ. ευρώ. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι πλάκες και ταινίες από αργίλιο (ΚΣΟ 7606), η αξία των οποίων ανήλθε σε 61,8 εκατ. ευρώ, καταλαμβάνοντας μερίδιο 8,6% επί των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία. Ακολουθούν οι σωλήνες από χαλκό (ΚΣΟ 7411) με ύψος εξαγωγών 56,5 εκατ. ευρώ (εντυπωσιακά αυξημένο κατά 82%) και μερίδιο 7,8%, τα νωπά ψάρια (ΚΣΟ 0302) με εξαγωγές ύψους 42,2 εκατ. ευρώ και μερίδιο 5,9%. Οι καρποί και τα φρούτα, συσκευασμένα (ΚΣΟ 2008) με εξαγωγές ύψους 30,4 εκατ. ευρώ και μερίδιο 4,2% συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα των κυριότερων ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων στη Γαλλία κατά το 2017.

Ελληνικές εισαγωγές από τη Γαλλία – Κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα

Την πρώτη θέση μεταξύ των εισαγόμενων προϊόντων από τη Γαλλία καταλαμβάνουν τα φάρμακα (ΚΣΟ 3004) με μερίδιο 9,2% και αξία 183,5 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν τα νωπά κρέατα βοοειδών (ΚΣΟ 0201) με μερίδιο 8,1% και αξία 161,4 εκατ. ευρώ, τα επιβατικά αυτοκίνητα (ΚΣΟ 8703) με μερίδιο 3,8% και αξία 75 εκατ. ευρώ, τα προϊόντα ομορφιάς (ΚΣΟ 3304) με μερίδιο 2,9% και αξία 57,9 εκατ. ευρώ και τα πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο (ΚΣΟ 7208) με μερίδιο 2,6% και αξία 51 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στη σύνθεση του εξωτερικού εμπορίου της Γαλλίας κατά το 2017 σε επίπεδο κατηγοριών προϊόντων (2ψήφιοι Κωδικοί Συνδυασμένης Ονοματολογίας), από την πλευρά των εισαγωγών, την πρώτη θέση με μερίδιο 13,4% επί του συνόλου των εισαγωγών της χώρας κατείχαν οι πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές και συσκευές και τα μέρη τους, με συνολική αξία εισαγωγών 72,3 δισ. ευρώ (αύξηση 16,7% σε σχέση με το 2016). Ακολουθούν τα αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήματα με μερίδιο 10,6% και αξία 57,7 δισ. ευρώ (αύξηση 7,5%), τα ορυκτά καύσιμα και λάδια με μερίδιο 9,7% και αξία 52,8 δισ. ευρώ (αύξηση 23,7%), οι μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου και των εικόνων με μερίδιο 8,9% και αξία 48,5 δισ. ευρώ (αύξηση 3%) και η αεροπλοΐα ή διαστημοπλοΐα με μερίδιο 4% και αξία 21,9 δισ. ευρώ (μείωση 28%). Από την πλευρά των γαλλικών εξαγωγών, την πρώτη θέση με μερίδιο 11,6% επί του συνόλου των εξαγωγών της χώρας κατείχαν οι πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές και συσκευές και τα μέρη τους, με συνολική αξία εξαγωγών 53,8 δισ. ευρώ (αύξηση 3,7% σε σχέση με το 2016). Ακολουθούν η αεροπλοΐα ή διαστημοπλοΐα με μερίδιο 9,8% και αξία 45,6 δισ. ευρώ (μείωση 5,5%), τα αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήματα με μερίδιο 9,7% και αξία 45 δισ. ευρώ (αύξηση 9,7%), οι μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου και των εικόνων με μερίδιο 8% και αξία 37 δισ. ευρώ (αύξηση 4%) και τα φαρμακευτικά προϊόντα με μερίδιο 6% και αξία 27,8 δισ. ευρώ (αύξηση 1%).

Σε επίπεδο χωρών, οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Γαλλίας κατά το 2017 διαμορφώθηκαν κατά σειρά ως εξής:

1. Γερμανία: μερίδιο επί συνολικού όγκου εμπορίου Γαλλίας:15,4%. Όγκος εμπορίου: 154,5 δισ. ευρώ. Μείωση 1,8% σε σχέση με το 2016. Ισοζύγιο ελλειμματικό για τη Γαλλία (-17,2 δισ. Euro).

2. Ιταλία: όγκος εμπορίου: 76,6 δισ. ευρώ. Αύξηση 8,25%. Ισοζύγιο ελλειμματικό για τη Γαλλία (-6,3 δισ. Euro)

3. Ισπανία: όγκος εμπορίου: 70,3 δισ. ευρώ. Αύξηση 7,1%. Ισοζύγιο πλεονασματικό για τη Γαλλία (770 εκ. Euro).

4. ΗΠΑ: όγκος εμπορίου: 69 δισ. ευρώ. Αύξηση 0,6%. Ισοζύγιο ελλειμματικό για τη Γαλλία (-1,1 δισ. Euro).

5. Βέλγιο: όγκος εμπορίου: 68,6 δισ. ευρώ. Αύξηση 6,3%. Ισοζύγιο ελλειμματικό για τη Γαλλία (-4,3 δισ. Euro).

6. Κίνα: όγκος εμπορίου: 67,9 δισ. ευρώ. Αύξηση 9%. Αξιοσημείωτη αύξηση γαλλικών εξαγωγών (17,8%). Ισοζύγιο έντονα ελλειμματικό για τη Γαλλία (-30,2 δισ.Euro).

7. Ηνωμένο Βασίλειο: όγκος εμπορίου: 57,8 δισ. ευρώ. Αύξηση 14%. Θεαματική αύξηση βρετανικών εξαγωγών κατά 37,8%. Ισοζύγιο πλεονασματικό για τη Γαλλία (4 δισ. Euro).

8. Ολλανδία: όγκος εμπορίου: 42,3 δισ. ευρώ. Αύξηση 7,9%. Ισοζύγιο ελλειμματικό για τη Γαλλία (-8,4 δισ.Euro).

9. Ελβετία: όγκος εμπορίου: 30,3 δισ. ευρώ. Αύξηση 3,5%. Ισοζύγιο πλεονασματικό για τη Γαλλία (1 δισ.Euro).

10. Πολωνία: όγκος εμπορίου: 19,1 δισ. ευρώ. Αύξηση 10,5%. Ισοζύγιο ελλειμματικό για τη Γαλλία (-981 εκ.Euro).

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί