Αύξηση 21,5% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor το 2017

Αύξηση 21,5% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor,

για το σύνολο του 2017 και ανήλθε σε 1.863 εκατ. ευρώ έναντι 1.534 εκατ. ευρώ το 2016, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2017, λόγω της λογιστικής αντιμετώπισης της συγχώνευσης και της ημερομηνίας ολοκλήρωσης αυτής περιλαμβάνουν τις πωλήσεις το αποτέλεσμα της Ελβάλ και των θυγατρικών της για όλο το έτος, της Χαλκόρ και της Fitco μόνο για τον 12ο μήνα, και της Sofia Med για τους μήνες 8ο – 12ο.

Τα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους και αποσβέσεις (EBITDA) σε ετήσια βάση ανήλθαν σε 160,5 εκατ. ευρώ έναντι 124,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, βελτιωμένα κατά 35,8 εκατ. ευρώ ή 29%.

Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 102,0 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 68,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή χρήση, δηλαδή αυξημένα κατά 33,5 εκατ. ευρώ ή 49%.

Τα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, ανήλθαν το 2017 σε 63,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 98%.

Ο κύκλος εργασιών επηρεάστηκε θετικά από την αύξηση του όγκου πωλήσεων και από τις ανοδικές τιμές των μετάλλων. Παράλληλα η μείωση του βιομηχανικού κόστους, η βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών οδήγησε στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της ElvalHalcor διεθνώς και συνετέλεσε στην αύξηση της κερδοφορίας.

Κατά το 2017, ο κλάδος του αλουμινίου παρουσίασε αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 3,2% και της αξίας κατά 13,8%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 959 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 53,8 εκατ. ευρώ έναντι 33,3 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Επίσης, ο κλάδος χαλκού σε επίπεδο όγκου πωλήσεων είχε σημαντική αύξηση, κατά 15,4% έναντι της χρήσης 2016 και η αυξημένη εκμετάλλευση της εγκατεστημένης παραγωγικής δυναμικότητας οδήγησε στη βελτίωση του αποτελέσματος. Τα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε 10,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,0 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί