Αρχίζουν τη Δευτέρα οι δηλώσεις για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών – Ποιες οι προϋποθέσεις

Αρχίζουν οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από τη Δευτέρα 4 Ιουνίου, με την προθεσμία να εκπνέει την Τρίτη 3 Ιουλίου όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος. Σημειώνεται ότι δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή σε σχέση με πέρσι στα κριτήρια και το επίδομα αφορά την ακαδημαϊκή χρονιά που λήγει εντός των επόμενων ημερών, 2017-2018.

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://stegastiko.minedu.gov.gr προκειμένου να υποβάλουν την αίτησή τους και για την είσοδό τους θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον γονέα, εκτός των περιπτώσεων που ο φοιτητής είναι ορφανός ή οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή είναι άνω των 25 ή είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Στην ιστοσελίδα θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα στοιχεία:

-αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας και ΑΜΚΑ φοιτητή,

-ΑΦΜ του φοιτητή και του γονέα,

-αριθμός ηλεκτρονικού μισθωτηρίου,

-αριθμός τραπεζικού λογαριασμού.

Το οικογενειακό εισόδημα του φοιτητή ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ο φοιτητής για να είναι δικαιούχος θα πρέπει να μην έχει υπερβεί το προβλεπόμενο από τον κανονισμό σπουδών χρονικό όριο εξαμήνων φοίτησης και να έχει επιτυχή εξέταση στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.

Επίσης δεν πρέπει να είναι κάτοχος άλλου προπτυχιακού τίτλου ΑΕΙ, δεν πρέπει να διαμένει σε φοιτητική εστία που του παρέχεται από τη σχολή του και θα πρέπει τα έτη που λαμβάνει το στεγαστικό επίδομα να είναι λιγότερα από τα έτη σπουδών του στο τμήμα του ή τη σχολή του. Για τα παραπάνω, ο φοιτητής θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση.

Στους φοιτητές δίνεται και η δυνατότητα ένστασης εντός ενός μήνα από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων. Η ένσταση-αίτηση θεραπείας υποβάλλεται έντυπα προς το Ιδρυμα και προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του αιτούντος. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύματος μπορεί να ζητήσουν οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνουν απαραίτητο για την εξέταση της ένστασης-αίτησης θεραπείας

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί