Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή του συνεδρίασή του αποφάσισε:

  • Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας «ELTRAK CP LIMITED» προς τους μετόχους της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.
  • Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «CAPITAL DYNAMIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» κατόπιν αιτήματος της εταιρίας.
  • Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ » από το Χρηματιστήριο κατόπιν αιτήματος της εταιρίας.
  • Την επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ στην εταιρία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για παράβαση διατάξεων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από συνδεδεμένο της αντιπρόσωπο σε πελάτες της.

photo:pexels

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχετικά άρθρα:

loading...
loading...