Αναπτυξιακή η αναδιάρθρωση των ελληνικών επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τη μελέτη, πάνω από το 16,5% του συνολικού παραγωγικού δυναμικού της χώρας είναι εγκλωβισμένο σε μη βιώσιμα σχήματα με κόστος για τις ίδιες, τους δανειστές τους (τράπεζες, δημόσιο, προμηθευτές) και την κοινωνία.

 

Η μελέτη εκτιμά τα δυνητικά οφέλη από αναδιάρθρωση και εξυγίανση του 1/3 των μη βιώσιμων επιχειρήσεων. Στο δείγμα αυτό υπολογίζεται ότι οι υποχρεώσεις των μη βιώσιμων επιχειρήσεων ανέρχονται σε 23,5 δισ. ενώ το ενεργητικό τους σε 28,4 δισ. ευρώ. Είναι ενδεικτικό ότι η αναλογία υποχρεώσεις προς ενεργητικό διαμορφώνεται στο 56,1% για τις βιώσιμες επιχειρήσεις και για τις μη βιώσιμες επιχειρήσεις φθάνει στο 82,6%, με την αποδοτικότητα ενεργητικού των βιώσιμων επιχειρήσεων στο 7,9% και των μη βιώσιμων να είναι μηδενική.

Σύμφωνα με την άσκηση προσομοίωσης που πραγματοποιείται στη μελέτη, στην περίπτωση απορρόφησης των μη βιώσιμων επιχειρήσεων από βιώσιμες του ίδιου μεγέθους, με ταυτόχρονη απορρόφηση σημαντικού μέρους του παθητικού τους, η δυνητική αύξηση των EBITDA – και κατά προσέγγιση του ΑΕΠ – φθάνει τα 2,6 δισ. ευρώ ετησίως και η αύξηση των εσόδων τα 16,7 δισ. ευρώ. Παράλληλα, θα επανέλθουν σε εξυπηρέτηση υποχρεώσεις ύψους 15,9 δισ. ευρώ, μεγάλο μέρος των οποίων είναι δάνεια με αποτέλεσμα τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών.

Το κόστος της αναδιάρθρωσης είναι η απομείωση υποχρεώσεων ύψους 7,6 δισ. ευρώ, το οποίο θα επωμιστούν οι πιστωτές και οι μέτοχοι. Ο κ. Γεωργακόπουλος επισήμανε ότι για την αποτελεσματική αναδιάρθρωση και εξυγίανση παραμένουν προκλήσεις σε νομικό επίπεδο, αλλά έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο ανώτερος γενικός διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς στο εργαλείο της ειδικής διαχείρισης, το οποίο όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «λύνει τα χέρια των τραπεζών». «Πρόκειται για αξιόπιστη και διαφανή διαδικασία που επιτρέπει την αποτίμηση της εταιρείας εν λειτουργία. Η διοίκηση ανατίθεται σε ειδικό διαχειριστή που είναι αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει τον εξορθολογισμό της εταιρείας και άρα, την δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Η εκποίηση γίνεται με διεθνή διαγωνισμό, ώστε δίνεται η δυνατότητα για τη συμμετοχή σημαντικών επενδυτών και η εταιρεία αποτιμάται στο σύνολό της (πελατολόγιο, άδειες, υφιστάμενες συμφωνίες) και όχι μόνο τα ακίνητα, με αποτέλεσμα το μέγιστο δυνατό τίμημα. Με τη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης εξασφαλίζεται η συνέχιση της λειτουργίας και θέσεις εργασίας, κάτι που λειτουργεί θετικά στις τοπικές κοινωνίες», τόνισε ο κ. Γεωργακόπουλος.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί