Αναβαθμίζεται ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Εσωτερικών

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το έργο: "αναβάθμιση και αξιοποίηση της παρεχόμενης οικονομικής πληροφόρησης από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του υπουργείου Οικονομίας, Γιώργος Ιωαννίδης, υπέγραψε την ένταξη της πράξης «Αναβάθμιση και αξιοποίηση της παρεχόμενης οικονομικής πληροφόρησης από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Η Πράξη έχει δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Εσωτερικών και συνολικό προϋπολογισμό 422.289 ευρώ.

Η παρούσα πράξη έχει ως αντικείμενο την αναβάθμιση/βελτιστοποίηση του Κόμβου Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Εσωτερικών ο οποίος, αποτελεί ένα εργαλείο με πολλαπλές, σημαντικές λειτουργίες. Ενδεικτικά:

– Χρησιμοποιείται για την αυτοματοποιημένη συλλογή, μετασχηματισμό, προβολή μέσω δυναμικών αναφορών και διάθεση προς τρίτους φορείς των οικονομικών στοιχείων των Δήμων, των Περιφερειών καθώς και των λοιπών φορέων της Αυτοδιοίκησης (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ).

– Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠΕΣ, προκειμένου να επιτελέσει τις αρμοδιότητές της διαβίβασης αξιόπιστων δημοσιονομικών στοιχείων στο Υπ. Οικονομικών, του ελέγχου της μη συσσώρευσης νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών και της εν γένει παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ.

– Τροφοδοτεί με στοιχεία τις διαδικασίες εξέτασης της ρεαλιστικότητας των προϋπολογισμών και της παρακολούθησης της δημοσιονομικής στοχοθεσίας των ΟΤΑ.

– Αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του ελεγκτικού ρόλου οργάνων όπως, ο Ελεγκτής Νομιμότητας, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημοσίας Διοίκησης και η Οικονομική Επιθεώρηση του υπουργείου Οικονομικών.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί