Airbnb: Ποιοι απειλούνται με πρόστιμο 5.000 ευρώ – Τι πρέπει να προσέχουν οι ιδιοκτήτες

Όλοι όσοι ενοικιάζουν ακίνητα μέσω της πλατφόρμας Airbnb θα καλούνται να τα δηλώσουν στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 

Όσοι δεν δηλώσουν τα ακίνητά τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμων που φθάνουν μέχρι τις 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλες οι συμβάσεις τύπου Airbnb οι οποίες έχουν συναφθεί από την 1η Ιανουαρίου και μετά θα πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά. Ενώ η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα δηλώνονταν τα έσοδα από μισθώσεις Airbnb έχει ψηφισθεί από τον Δεκέμβριο του 2016 έχει καθυστερήσει. Η πρώτη προθεσμία ήταν στο τέλος του 2017, μετά μετατέθηκε για το Μάρτιο του 2018, στη συνέχεια για τα τέλη Ιουνίου και έπειτα για τώρα.

Πότε επιβάλλεται πρόστιμο
Ειδικότερα, το διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ επιβάλλεται για:

– Παράλειψη εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής

– Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής κατά την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής

Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας στην ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής από τους διαχειριστές, για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής

Οι οδηγίες προς τους διαχειριστές
Οι διαχειριστές ακινήτων, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ΑΑΔΕ, θα πρέπει να έχουν υπόψη:

– Εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Η Διαδικασία Εγγραφής και Οριστικοποίησης στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.aade.gr από κάθε «Διαχειριστή», με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που διαθέτει στο TAXISnet

– Ο «Διαχειριστής», στην περίπτωση που είναι και ιδιοκτήτης, προκειμένου να λάβει αριθμό εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», απαιτείται να έχει επιβεβαιωθεί ο Α.Τ.ΑΚ. που αναγράφει με τα στοιχεία που τηρούνται στα υποσυστήματα (Ο.Π.Σ. Περιουσιολόγιο) της ΔΗΛΕΔ και να αντιστοιχεί σε εμπράγματα δικαιώματα πλην της ψιλής κυριότητας, ενώ στην περίπτωση που είναι υπεκμισθωτής θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί και ο αριθμός Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που έχει συνάψει με τουλάχιστον έναν ιδιοκτήτη του ακινήτου που προτίθεται να εγγράψει

– Υποβολή της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά μισθωτή. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στη «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» ανά βραχυχρόνια μίσθωση είναι τουλάχιστον:

– ο αριθμός εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής»

– το συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα ή το συνολικό ποσό βάσει της πολιτικής ακύρωσης

– η επωνυμία έκαστης ψηφιακής πλατφόρμας

– τα στοιχεία του μισθωτή, η έναρξη-λήξη της μίσθωσης

– ο τρόπος πληρωμής του μισθώματος

Ως «Ακίνητο» ορίζεται το διαμέρισμα, η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια, τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών. Τα «Ακίνητα» που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση δύναται να είναι ενιαίοι χώροι ή να μισθώνονται τμηματικά. Στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής καταχωρούνται όλα τα στοιχεία (συνδικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά κ.α.), τα οποία είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος, ανά δικαιούχο εισοδήματος.

Δημόσια κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) του ποσού που αναλογεί σε άγνωστους δικαιούχους εισοδήματος, τους οποίους ο Διαχειριστής δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει κατά την εγγραφή του Ακινήτου στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Ως Διαχειριστής βραχυχρόνιας μίσθωσης ορίζεται είτε ο κύριος του ακινήτου ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής ή τρίτος (κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστής κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, προσωρινός διαχειριστής, μεσεγγυούχος, επίτροπος ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης ή γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα κατά περίπτωση).
Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής εκμισθώνει διακριτά στην πλατφόρμα περισσότερους του ενός χώρους στο ίδιο ακίνητο, θα πρέπει να αποκτά ξεχωριστό αριθμό μητρώου για κάθε έναν από αυτούς. Υπογραμμίζεται ότι για κάθε ένα ακίνητο ορίζεται ένας μόνο «Διαχειριστής».

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί