Αδικαιολόγητα υψηλός ο μέσος όρος αναμονής για τις συντάξεις

Δώδεκα μήνες πρέπει να περιμένει κατά μέσο όρο για να λάβει ένας συνταξιούχος τη σύνταξη του,

σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εργασίας για το μήνα Δεκέμβριο του 2017.

Ο μεγαλύτερος χρόνος αναμονής σημειώνεται για τις κύριες συντάξεις του τέως Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), καθώς φτάνει κατά μέσο όρο τους 27 μήνες. Η μέση νέα σύνταξη του ΝΑΤ ανέρχεται σε 293 ευρώ. Τα αναδρομικά τα οποία έλαβε  ο μέσος νέος συνταξιούχος του ΝΑΤ που πήρε σύνταξη το Δεκέμβριο του 2017 ανέρχονται σε 8.193 ευρώ (27 μήνες Χ 293 ευρώ η μέση σύνταξη).

Αμέσως μετά ακολουθεί το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, το οποίο κρατά σε 26μηνη αναμονή τους συνταξιούχους τους μέχρι να λάβουν την επικουρική σύνταξή τους. Η μέση  νέα επικουρική σύνταξη ανέρχεται  σε 185 ευρώ και τα αναδρομικά τα οποία θα λάβει από το ΕΤΕΑΕΠ  ο μέσος νέος συνταξιούχος ανέρχονται σε 4870 ευρώ (26 μήνες Χ 185 ευρώ).

Για να λάβει τη σύνταξη του ένας συνταξιούχος του ΕΤΑΠ –ΜΜΕ πρέπει να περιμένει 15 μήνες. Η μέση νέα σύνταξη του ανήλθε σε 848 ευρώ και τα αναδρομικά που λάβει ανέρχονται σε 13.259 ευρώ (15 μήνες Χ 848 ευρώ).

Επίσης 15 μήνες περιμένουν κατά μέσο όρο και οι συνταξιούχοι του τέως ΟΓΑ προκειμένου να λάβουν τη σύνταξη τους. Η μέση νέα σύνταξη για τους αγροτοκτηνοτρόφους ανέρχεται σε 288 ευρώ και τα αναδρομικά τους σε 4.573 ευρώ (15 μήνες Χ 288 ευρώ).

Οι συνταξιούχοι του τέως ΙΚΑ, δηλαδή οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας πρέπει να περιμένουν κατά μέσο όρο 13 μήνες για να λάβουν τη σύνταξή τους. Η μέση νέα σύνταξη ανέρχεται σε 521 ευρώ και τα αναδρομικά ανέρχονται σε 6.780 ευρώ (13 μήνες Χ 521 ευρώ).

Κατά μέσο όρο 13 μήνες πρέπει να περιμένουν και οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ για να πάρουν τη σύνταξή τους. Η μέση νέα σύνταξη ανέρχεται σε 880 ευρώ και τα αναδρομικά 11.454 ευρώ (13 μήνες Χ 880 ευρώ).

Το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή 13 μήνες, πρέπει να περιμένουν κατά μέσο όρο και οι συνταξιούχοι του ΕΤΑΑ (μηχανικοί, γιατροί,δικηγόροι). Η μέση σύνταξη τους ανέρχεται σε 1147 ευρώ και τα αναδρομικά τους σε 15.863 ευρώ (13 μήνες Χ 1147 ευρώ).

Μόλις 5 μήνες περιμένουν κατά μέσο όροι οι συνταξιούχοι του Δημοσίου. Η μέση νέα σύνταξη ανέρχεται σε 828 ευρώ και τα αναδρομικά τους σε 5.258 ευρώ (5 μήνες Χ 828 ευρώ).

Κοντά στους 2 μήνες περιμένουν για να λάβουν το μέρισμά τους από τα Μετοχικά Ταμεία οι συνταξιούχοι του Δημοσίου. Το νέο μέσο μέρισμα ανέρχεται σε 134 ευρώ. 

Mόλις 1,5 μήνα περιμένουν οι συνταξιούχοι της Τράπεζας της Ελλάδας γα να λάβουν τη σύνταξή τους. Η μέση νέα σύνταξη ανέρχεται σε 1.027 ευρώ.

(capital)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί