Τί είναι η Διαμεσολάβηση; Πώς μπορείς να γίνεις Διαμεσολαβητής-τρια;

Ίσως το νεότερο επάγγελμα του 21ου αιώνα για κατόχους Πτυχίου Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων (οποιασδήποτε ειδικότητας).

Η διαμεσολάβηση ως εναλλακτικός τρόπος επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών από το έτος 2019 έχει γνωρίσει μεγάλη άνθιση στη χώρα μας και προσφέρει πλέον ένα νέο αποκλειστικό ή παράλληλο προς το κύριο επάγγελμα.

Συγκεκριμένα από τα τέλη του έτους 2019 και την αναμόρφωση του θεσμού της διαμεσολάβησης με την εισαγωγή του νέου νομοθετικού πλαισίου του Ν. 4640/2019 θεσμοθετήθηκε η Υποχρεωτική Συνεδρία Διαμεσολάβησης σε πληθώρα υποθέσεων πριν τη συζήτηση στο δικαστήριο των υποθέσεων.

Οι συνεχόμενες νομοθετικές επεμβάσεις της πολιτείας εισάγουν υποχρεωτικές προδικασίες διαμεσολάβησης σε ευρύ πλαίσιο υποθέσεων προκειμένου να προσφύγει ο πολίτης στα δικαστήρια με αποτέλεσμα τη διάδοση του θεσμού στην κοινωνία και την αυξανόμενη δυναμική του.

Πλέον των ανωτέρω η διαμεσολάβηση έχει πολύ χαμηλό κόστος σε σχέση με την επιλογή του δικαστηρίου, οι υποθέσεις επιλύονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα – ακόμη και αυθημερόν, ενώ το ψυχολογικό κόστος σε σχέση με την πολυετή δικαστική διαμάχη είναι πολύ μικρό. Από την αναμόρφωση του θεσμού μέχρι σήμερα έχουν γίνει ήδη δύο νέες νομοθετικές επεμβάσεις εισάγοντας τους θεσμούς του οικογενειακού και του κτηματολογικού διαμεσολαβητή ανοίγοντας περισσότερο το θεσμό στην κοινωνία.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών Βορείου Ελλάδος (Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.) ιδρύθηκε το έτος 2022 από τον εκπαιδευτικό όμιλο Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Easy Education, αδειοδοτημένων από το Υπ. Παιδείας, έχοντας δεκαπενταετή (15) εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Φέρει Πανελλαδική δράση και ανακοινώνει επίσημα τον 1ο κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών.

Το Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε. παρέχει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ σύμφωνα με το ορισμένο περιεχόμενο που επιβάλει η νομοθεσία (ν. 4640/2019). Πλήρως εμπλουτισμένο και εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις της νέας εποχής, προσφέροντας τη δυνατότητα χρήσης της νέας τεχνολογίας μέσω εξ αποστάσεως διαδραστικών μαθημάτων και e-class, σε συνδυασμό με τη χορήγηση ασύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού.

Έναρξη νέου κύκλου 5 Οκτωβρίου 2022 – Διαθέσιμες 21 θέσεις εκπαιδευομένων

Το ΚΕΔΙΒΕ προσφέρει πρόγραμμα με τίτλο «ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ» για όσους θέλουν να γίνουν διαμεσολαβητές, ενώ για όσους είναι ήδη πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές προσφέρονται ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ.

Μάθετε περισσότερα στο www.kedive.gr

dikastiko/ pixabay

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί