Τέλος επιτηδεύματος 325 ευρώ για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες – Πότε καταργείται

Τέλος επιτηδεύματος 325 ευρώ θα πληρώσουν από το 2024 και για δυο χρόνια όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες!


Αυτό θα γίνει ανεξαρτήτως του εισοδήματος που θα δηλώσουν στην ΑΑΔΕ του χρόνου!

Το κούρεμα θα είναι ενιαίο 50% για όλους, ενώ ο προγραμματισμός είναι το τέλος επιτηδεύματος να καταργηθεί από το 2026.

Αυτό σημαίνει:

  • Η συντριπτική πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών θα πληρώσει 325 ευρώ (650 ευρώ δια δύο)
  • Για κάθε υποκατάστημα φυσικών προσώπων, το τέλος επιτηδεύματος μειώνεται στα 300 ευρώ από 600 ευρώ που ισχύει σήμερα

Ποιος πληρώνει τέλος επιτηδεύματος

Υπόχρεος σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος είναι όποιος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Το τέλος επιτηδεύματος βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Ποιοι εξαιρούνται

Εξαιρείστε από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος εάν:

  • δεν έχετε υπερβεί τα πρώτα πέντε έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών,
  • έχετε αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%),
  • ασκείτε τη δραστηριότητά σας σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, όπου δεν εφαρμόζεται η εν λόγω εξαίρεση (αναλυτικά οι εξαιρέσεις αναφέρονται στο άρθρο 31 του ν.3986/2011).

photo intime

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί