Σύστημα EISPRAXIS: Έρχονται ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ από το κράτος

Το νέο σύστημα το οποίο λειτουργεί πιλοτικά από το Σεπτέμβριο,

μπορεί να αντλεί πληροφορίες για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη από όλα τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, το Taxis, το Taxisnet, το Icisnet, το Elenxis καθώς και από τρίτους (Κτηματολόγιο, πιστωτικά ιδρύματα, συμβολαιογράφοι, Χρηματιστήριο, ΕΡΓΑΝΗ, ΓΕΜΗ κ.ά.).

Οι οφειλετες θα έχουν πλέον ένα πλήρη φάκελο με όλα τα στοιχεια τους, την περιουσιακή και εισοδηματική τους κατάσταση, τις οφειλες, αλλά και τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε βαρος τους. Ο προσωπικος φάκελος θα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της κατάστασης, αλλά και των οικονομικών δυνατοτήτων του οφειλέτη. Πριν ο μηχανισμός προχωρήσει σε αναγκαστικά μέτρα, θα έχουν προηγηθεί σειρά προειδοποιητικών μηνυμάτων προκειμένου ο οφειλέτης να προχωρήσει στην τακτοποίηση της οφειλής του.

Στις περιπτωσεις που ο οφειλέτης δεν συνεργαστεί και δεν προχωρήσει είτε σε τακτοποίηση είτε σε ρύθμιση της οφειλής, θα ξεκινούν τα αναγκαστικά μέτρα με αυτόματες κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων

Το νέο πληροφοριακό σύστημα δίνει δυνατότητα προκειμένου:

– Να υπάρξει άμεση παροχή κεντρικής πληροφορίας σε επίπεδο οφειλής (προφίλ οφειλέτη), συνδυάζοντας τις πληροφορίες από ηλεκτρονικές εφαρμογές και υποσυστήματα, όπως εισόδημα, περιουσιολόγιο, καταστάσεις πελατών/προμηθευτών, σύστημα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών με κράτη-μέλη της Ε.Ε. και πληροφορίες από τρίτους (όπως Κτηματολόγιο Α.Ε., ΓΕΜΗ, ΣΑΤ κ.λπ.).

– Ταξινόμησης των υποθέσεων οφειλής βάσει συνόλου ιδιοτήτων (ονοματεπώνυμο οφειλέτη, ποσό οφειλής, χρονικό διάστημα καθυστέρησης υπόθεσης, ημερομηνία τελευταίας ενέργειας κ.λπ.).

– Να υπάρξει πλήρης ηλεκτρονική καταγραφή των ανοιχτών λογαριασμών μεταξύ της Εφορίας και των φορολογούμενων τόσο όσον αφορά τις πληρωμές φόρων όσο και τις επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

– Να εφαρμόζονται κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και θα λαμβάνονται μέτρα αναγκαστικής είσπραξης με βάση τη συμπεριφορά του οφειλέτη και τις ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις για τα προτεινόμενα μέτρα.

– Να ενημερώνονται οι φορολογούμενοι μέσω επιστολής, e-mail, τηλεφώνου ή άλλου εναλλακτικού καναλιού επικοινωνίας για τις βεβαιωμένες οφειλές τους, την τήρηση ή μη των ρυθμίσεων και για τις ηλεκτρονικές επιδόσεις και κοινοποιήσεις μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

– Να παρακολουθούνται η απόδοση των μέτρων είσπραξης και η διαδικασία χαρακτηρισμού των οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης.

(Aπό dikaiologitika – ΦΩΤΟ:intime)

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί