Συντάξεις: Με διπλό τρόπο υπολογισμού οι επικουρικές για τους 30άρηδες – Παραδείγματα

Όσοι νέοι ασφαλισμένοι έως 35 ετών επιλέξουν να ενταχθούν στο νέο σύστημα θα λάβουν επικουρική σύνταξη με διπλό τρόπο υπολογισμού

Με διαδοχική ασφάλιση μπορεί να πάρει επικουρική σύνταξη και από το σημερινό και από το νέο επικουρικό ταμείο με κεφαλαιοποιητικά χαρακτηριστικά ο ασφαλισμένος έως 35 ετών που θα επιλέξει σε εθελοντική βάση να μεταφερθεί στο νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ).

Ο χρόνος ασφάλισης στο παλαιό και το νέο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης θα αθροίζεται σύμφωνα με την imerisia, προκειμένου ο ασφαλισμένος να θεμελιώσει δικαίωμα επικουρικής. Με άλλα λόγια, όσοι επιλέξουν να ενταχθούν στο νέο σύστημα θα λάβουν επικουρική σύνταξη με διπλό τρόπο υπολογισμού:

  • με τον σημερινό τρόπο υπολογισμού του συστήματος νοητής κεφαλαιοποίησης NDC για τα χρόνια έως 31.12.2022 και
  • με τον νέο τρόπο υπολογισμού του κεφαλαιοποιητικού Ταμείου (το άθροισμα των καταβληθεισών εισφορών και των αποδόσεων από την επένδυσή τους, λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα θνησιμότητας που στηρίζεται σε εγκεκριμένους αναλογιστικούς πίνακες καθώς και το προεξοφλητικό επιτόκιο) για τα χρόνια από 1.1.2023 και μετά.

Σύνταξη μετά από 15ετία ασφάλισης
Σύνταξη από το νέο Ταμείο θα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι μετά από 15ετία ασφάλισης. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει 15ετία θα λαμβάνουν επιστροφή εισφορών. Ελάχιστα ποσά προβλέπονται για συντάξεις αναπηρίας και χηρείας.

Παράδειγμα
Έτσι, ένας 30χρονος με 5 έτη ασφάλισης στο υφιστάμενο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης που μετακινείται στο ΤΕΚΑ, μετά από τουλάχιστον 10 έτη ασφάλισης στο ΤΕΚΑ θα έχει αθροιστικά 15 έτη ασφάλισης στα δύο Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης και θα θεμελιώνει δικαίωμα (15ετία) για σύνταξη και στο παλαιό και στο νέο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης.

Ο 30χρονος του παραδείγματος κατά τη συνταξιοδότησή του (π.χ. στα 67 έτη) θα λάβει δύο συντάξεις:

  1. Σύνταξη από το υφιστάμενο (πρώην ΕΤΕΑΕΠ) Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης όπως αναλογεί στα 5 έτη ασφάλισης και στις εισφορές που κατέβαλλε στο υφιστάμενο Ταμείο επικουρικής ασφάλισης νοητής κεφαλαιοποίησης (πρώην ΕΤΕΑΕΠ).
  2. Σύνταξη από το ΤΕΚΑ ανάλογη των κεφαλαίων που σωρεύτηκαν στον ατομικό λογαριασμό του στα 37 έτη ασφάλισης στο ΤΕΚΑ.

Υπενθυμίζουμε ότι στο νέο σύστημα εντάσσονται:

  • Υποχρεωτικά οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας (δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) από τον Ιανουάριο του 2022 και
  • Προαιρετικά από το 2023 όσοι εργάζονται σήμερα και είναι έως 35 ετών.

Ατομικοί λογαριασμοί και επενδύσεις

Για κάθε νέο ασφαλισμένο θα δημιουργηθεί ατομικός λογαριασμός, στον οποίο θα κατευθύνονται οι εργοδοτικές και εργατικές εισφορές για επικουρική ασφάλιση που έχουν καταβληθεί από τον εργοδότη για τον μισθωτό ή από τον ίδιο τον εργαζόμενο -εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο- καθώς και οι αποδόσεις των επενδύσεων που αντιστοιχούν στις εισφορές του.

Η διαχείριση των ατομικών αυτών λογαριασμών -των ατομικών «κουμπαράδων»- θα γίνεται μέσω ενός νέου δημοσίου φορέα, ενός νέου Ταμείου που θα διοικείται από πιστοποιημένους επαγγελματίες.

Ο ασφαλισμένος θα μπορεί να επιλέξει από έναν μικρό αριθμό επενδυτικών «προφίλ» (συντηρητικό, ισορροπημένο, επιθετικό) όπου θα επενδυθούν τα κεφάλαια του «ασφαλιστικού κουμπαρά» του.

Το Ταμείο θα προτείνει στους ασφαλισμένους ένα προκαθορισμένο επενδυτικό πρόγραμμα μεσαίου ρίσκου. Οι ασφαλισμένοι ωστόσο θα μπορούν να αλλάζουν επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ανά τρία χρόνια με αίτησή τους.

Ο ασφαλισμένος θα έχει τον πλήρη έλεγχο των εισφορών του και των αποδόσεών τους μέσω πρόσβασης από το κινητό ή/και τον υπολογιστή του ανά πάσα στιγμή, όπως συμβαίνει και με το e-banking. Δηλαδή, θα βλέπει τις εισφορές και τις αποδόσεις των εισφορών του να σωρεύονται στον ατομικό κουμπαρά και να «χτίζεται» το κεφάλαιο που θα χρηματοδοτήσει την επικουρική του σύνταξη.

photo eurokinissi

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί