• Αρχική
  • Άρθρα
  • Ριζικές αλλαγές στην χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας – Οι πανελλήνιες, οι συνεντεύξεις και το λευκό ποινικό μητρώο

Ριζικές αλλαγές στην χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας – Οι πανελλήνιες, οι συνεντεύξεις και το λευκό ποινικό μητρώο

Κατατέθηκε το επίμαχο νομοσχέδιο.

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» κατατέθηκε στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο, που θα εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, συγκροτείται από 8 κεφάλαια και 58 άρθρα.

Στο Α΄Κεφάλαιο του νομοσχεδίου υπάρχουν ρυθμίσεις θεμάτων ιθαγένειας όπου, με τις τροποποιήσεις που επέρχονται στον ισχύοντα Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, μεταρρυθμίζεται το θεσμικό πλαίσιο της απονομής ιθαγένειας, επιφέροντας τον ανασχεδιασμό της διαδικασίας πολιτικογράφησης αλλογενών αλλοδαπών για την αντικειμενική, διαφανή και γρήγορη απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας σε όσους πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις αλλά και για την εξάλειψη των πηγών διαφθοράς και των πελατειακών σχέσεων.

.

Πολιτογράφηση μέσα από πανελλαδικές, συνεντεύξεις και «ακτινογραφία» του εκάστοτε αλλοδαπού

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΣ που δεν αποκλείεται να δεχθεί «μικροδιορθώσεις», θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή των υποψήφιων προς πολιτογράφηση αλλοδαπών σε πανελλαδικές εξετάσεις από τράπεζα θεμάτων.

Σημειώνεται πως αν ο υποψήφιος είναι άνω των 67 ετών ή αντιμετωπίζει διαγνωσμένη δυσκολία στις γραπτές εξετάσεις τότε θα προβλέπεται προφορική εξέταση.

Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο αλλοδαπός προκειμένου να πολιτογραφηθεί ως “Έλληνας” είναι οι ικανοποιητικές του γνώσεις στην ελληνική γλώσσα, την ιστορία, την γεωγραφία, τον πολιτισμό αλλά και το πολίτευμά μας.

Παράλληλα προβλέπεται η απόκτηση ενός «Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση» μετά από επιτυχές γράψιμο του αλλοδαπού στις πανελλαδικές εξετάσεις.

ΜΟΝΟ με το πιστοποιητικό αυτό ο εκάστοτε αλλοδαπός θα έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση πολιτογράφησης.

Σε εκείνο ακριβώς το σημείο έρχεται η «προσωπική συνέντευξη» που θα διενεργείται από δύο υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας.

Είναι απαραίτητο μάλιστα οι υπάλληλοι που θα παίρνουν τις συνεντεύξεις να έχουν τουλάχιστον μία 5ετή εμπειρία ως εισηγητές.

Αυτοί θα είναι και εκείνοι που θα κρίνουν την τελική έκβαση της αίτησης πολιτογράφησης, ενώ σε περίπτωση αρνητικής ετυμηγορίας, ο αλλοδαπός έχει το δικαίωμα προσφυγής στο αρμόδιο εφετείο.

Τέλος είναι απολύτως αναγκαίο για την χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας ο εκάστοτε αλλοδαπός να έχει λευκό ποινικό μητρώο καθώς επίσης και να έχει ένα ελάχιστο δηλωθέν εισόδημα, το ακριβές ύψος του οποίους δεν έχει καθοριστεί ακόμη.

(φωτο:screenshot)