• Αρχική
  • Άρθρα
  • ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
  • «Αντάλλαγμα με ημερομηνία λήξης!»: Έως το τέλος του έτους θα ισχύσει ο μειωμένος ΦΠΑ στα νησιά του Αν.Αιγαίου!

«Αντάλλαγμα με ημερομηνία λήξης!»: Έως το τέλος του έτους θα ισχύσει ο μειωμένος ΦΠΑ στα νησιά του Αν.Αιγαίου!

Σε μία απόφαση που πανηγυρίστηκε...δεόντως από την κυβέρνηση χθες στις Βρυξέλλες.

Τελικά από ό,τι φαίνεται ακόμη και αυτό το «δώρο» των Βρυξελλών προς τον Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να βγει…ξινό, καθώς η αναστολή αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα ισχύσει μόνο για τους επόμενους 6 μήνες!

Αυτό φαίνεται πως είναι το μεγάλο κατόρθωμα της κυβέρνησης, που ωστόσο δέχθηκε να επιστραφούν μετανάστες από τη Γερμανία.

Επί της ουσίας, όχι μόνο τα «ανταλλάγματα» για μία τέτοια συμφωνία-κόλαφος για το μεταναστευτικό ήταν πολύ λίγα, αλλά ουσιαστικά είναι ανύπαρκτα!

Για του λόγου του αληθές διαβάστε στο σχετικό ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου A’ 115/29.06.2018), που αφορά την αναστολή των αυξήσεων ΦΠΑ για τα νησιά: Λέσβος, Λέρος, Κως, Χίος, Σάμος :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

2. Την έκτακτη περίπτωση της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης αντιμετώπισης των συνεπειών του προσφυγικού σε νησιά του Αιγαίου με παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201).

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,

αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Μέχρι 31.12.2018 για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πρόκειται για αγαθά τα οποία, κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:

α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά,
β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκατεστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στα νησιά αυτά,
γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,
δ) εισάγονται στα νησιά αυτά.

Η πιο πάνω μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.».

Άρθρο Δεύτερο

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρωθυπουργός

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Σχετικά άρθρα:

loading...
Close Menu