Πρόστιμα έως 10.500 ευρώ για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν την ψηφιακή κάρτα εργασίας

Πρόστιμα έως 10.500 ευρώ για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τη βία - παρενόχληση και τις νέες γονικές άδειες προβλέπει απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης.

Οι νέες διοικητικές κυρώσεις έρχονται σε εφαρμογή του νόμου για την προστασία της εργασίας (Ν. 4808/2021), ενώ στην υπουργική απόφαση επαναλαμβάνεται χωρίς τροποποιήσεις ολόκληρο το υφιστάμενο πλαίσιο των κυρώσεων για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, οι νέες κυρώσεις έχουν ως εξής:

• Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Ενώ ήδη το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας εφαρμόζεται από 1ης Ιουλίου σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ, ορίζονται πρόστιμα που αποσκοπούν στην πρόληψη και πάταξη των προσπαθειών να παρακαμφθεί η καταγραφή του ωραρίου εργασίας. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που εργοδότης απέχει από την εφαρμογή του συστήματος ή δεν το εφαρμόζει ορθά, οι παραβάσεις χαρακτηρίζονται πολύ υψηλές. Επίσης, για κάθε περίπτωση απόκλισης της καταγραφής του χρόνου εργασίας από τον πραγματικό χρόνο εργασίας επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ. Εάν ο εργοδότης παρεμποδίζει την απόδειξη του πραγματικού χρόνου εργασίας εξαλείφοντας τα στοιχεία, το πρόστιμο είναι 4.000 ευρώ. Οπως προβλέπει ο νόμος 4808/2021 στην περίπτωση που δεν ενεργοποιείται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, το πρόστιμο ανέρχεται στα 10.500 ευρώ.

• Νέες γονικές άδειες: Με τον νόμο 4808/2021 θεσπίστηκαν –μεταξύ άλλων– άδεια πατρότητας 14 ημερών μετ’ αποδοχών, γονική άδεια διάρκειας τεσσάρων μηνών –με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για τους δύο μήνες– και για τον πατέρα και για τη μητέρα για κάθε παιδί μέχρι οκτώ ετών, δικαίωμα ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας (τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο, μερική απασχόληση) για γονείς παιδιών ηλικίας έως και 12 ετών, άδεια φροντιστή (έως 5 ημέρες τον χρόνο μετ’ αποδοχών) για συγγενείς ή πρόσωπα που συγκατοικούν με τον εργαζόμενο και έχουν ανάγκη σημαντικής φροντίδας, επέκταση της άδειας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στον ιδιωτικό τομέα, δικαίωμα απουσίας λόγω ανωτέρας βίας για επείγοντα οικογενειακά ζητήματα (δύο φορές τον χρόνο, μία ημέρα κάθε φορά) κ.ά. Η παρεμπόδιση από τον εργοδότη των νέων αυτών δικαιωμάτων συνοδεύεται πλέον και από την επιβολή προστίμων.

• Βία και παρενόχληση: Με τον νόμο 4808/2021 κυρώθηκε η σχετική Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και θεσπίστηκαν υποχρεώσεις των εργοδοτών σε σχέση με τη βία και την παρενόχληση στους χώρους εργασίας. Οταν ο εργοδότης δεν λαμβάνει τα προβλεπόμενα μέτρα ή δεν υιοθετεί πολιτικές στην επιχείρησή του για να αποφεύγονται περιστατικά βίας και παρενόχλησης, τα πρόστιμα κυμαίνονται μεταξύ 1.800 έως 8.000 ευρώ. Εφόσον υπάρξει περιστατικό παραβίασης, μπορεί να επιβληθεί στον εργοδότη πρόστιμο από 2.000 έως 10.500 ευρώ, το οποίο είναι και το υψηλότερο που προβλέπεται στην εργατική νομοθεσία.

newsbomb/ scr

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί