Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων: Άρχισαν οι αιτήσεις για επιχορήγηση 14.800 ευρώ

Ξεκίνησαν τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου, οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων, ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και επιχορήγηση 14.800 ευρώ.

Σύμφωνα με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 3.000 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

1η δόση: 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
2η δόση: 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη
3η δόση: 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη


Οι δικαιούχοι
Δικαιούχοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ ηλικίας 18-29 ετών. Παράλληλα, έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης, είναι ‘Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση και εφόσον είναι άνδρες, έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης και πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων η ΔΥΠΑ αξιολογεί συγκριτικά όλα τα επιχειρηματικά σχέδια και ανακοινώνει τα αποτελέσματα κατάταξης με όλες τις παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης. Οι αιτήσεις που χρηματοδοτούνται προκύπτουν με βάση τη σειρά κατάταξης, με όριο την εξάντληση του προϋπολογισμού της δράσης.

Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ από τους δικαιούχους πραγματοποιείται μετά
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και το αργότερο εντός 60
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της θετικής αξιολόγησης (έγκρισης) της
πρότασής τους, σύμφωνα με τον πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων .

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 45.000.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 -2020».

cnn/ pixabay

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί