Πως ο δήμος Νέας Σμύρνης ασφαλίζει τους μαθητές των Δημοτικών

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τις σχολικές μονάδες, η ΣΚΥ επιχειρεί μία πολύπλευρη ενίσχυση των μαθητών και των οικογενειών τους, των εκπαιδευτικών και των άλλων εργαζομένων στις σχολικές δομές της πόλης, όπως στην καθαριότητα και τη φύλαξη.

Στον δήμο Νέας Σμύρνης έχει δημιουργηθεί Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία (ΣΚΥ), η οποία είναι ενταγμένη στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης, που με τη σειρά της έχει ως κύρια αρμοδιότητα τη λειτουργία διαφόρων κοινωνικών δομών στα όρια του δήμου, καθώς και την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων με συναφή αντικείμενα κοινωνικού χαρακτήρα και χαρακτήρα πρόνοιας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τις σχολικές μονάδες, η ΣΚΥ επιχειρεί μία πολύπλευρη ενίσχυση των μαθητών και των οικογενειών τους, των εκπαιδευτικών και των άλλων εργαζομένων στις σχολικές δομές της πόλης, όπως στην καθαριότητα και τη φύλαξη.

Η δράση της αναπτύσσεται έως τώρα σε δύο βασικούς πυλώνες. Πρώτον, την ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους, καθώς και των εκπαιδευτικών, με διαρκή συνεργασία μέσω συνεδριών (ατομικών και ομαδικών), αλλά και εκπαιδεύσεων, επιμορφώσεων και καταρτίσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Χτίζοντας γέφυρες μεταξύ σχολείου και οικογένειας». Και δεύτερον, στην ενίσχυση των οικογενειών, που λόγω της οικονομικής κρίσης αδυνατούν να καλύψουν τη δαπάνη του δεκατιανού των παιδιών τους στο σχολείο, μέσα από την ανάπτυξη του προγράμματος «Σχολικό Δεκατιανό».

Στο πλαίσιο ωστόσο της γενικότερης δράσης της, λαμβάνοντας υπ’ όψην την ανάγκη έγκαιρης ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των παιδιών σε περίπτωση ατυχήματος στο σχολείο, αναπτύσσει πλέον κι έναν τρίτο πυλώνα, ο οποίος αφορά στην κάλυψη της ασφάλειας των παιδιών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω ομαδικής ασφάλισης ατυχημάτων στο σχολείο, παρέχοντας πρωτίστως πρωτοβάθμια υγειονομική κάλυψη και φροντίδα στους μαθητές των δημόσιων σχολείων με το πρόγραμμα «Ασφάλιση ατυχημάτων για το παιδί στο σχολείο».

Έτσι, ο δήμος Νέας Σμύρνης αξιοποιεί το μέγεθός του και τη διαπραγματευτική δύναμη που εκ των πραγμάτων διαθέτει, για να εξασφαλίσει με τους καλύτερους δυνατούς όρους ένα πρόγραμμα ασφάλισης, που θα καλύπτει τους μαθητές την ώρα των μαθημάτων, των διαλειμμάτων, των εκδρομών και των σχολικών εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια του ολοήμερου σχολείου, πάντα με την επίβλεψη των αρμοδίων γι’ αυτό οργάνων (δασκάλων, καθηγητών, νηπιαγωγών), καθώς και μία ώρα πριν (κατά τη μετάβαση) και μία ώρα μετά (κατά την επιστροφή) της σχολικής ημέρας.

Τα οφέλη αυτής της συνεργασίας είναι:

Πρώτον, η ιατροφαρμακευτική κάλυψη των παιδιών σε περίπτωση ατυχήματος στο σχολείο, καθώς και κατά τη μετάβαση και αποχώρηση προς και από αυτό. Πιο συγκεκριμένα καλύπτει τους μαθητές κατά την ώρα μαθημάτων, διαλειμμάτων, εκδρομών και σχολικών εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος (και του ολοήμερου), πάντα με την επίβλεψη των αρμοδίων για αυτό οργάνων.

Δεύτερον, η απολογιστική κάλυψη όλων των δαπανών μέχρι 500 ευρώ ανά ατύχημα για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα.

Και τρίτον, η παροχή νοσοκομειακού επιδόματος αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, όπου θα καταβάλλεται για κάθε ημέρα ποσό 30 ευρώ και μέχρι 90 ημέρες.

amna/ photo eurokinissi

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί