Ποιοι δικαιούχοι θα λάβουν σήμερα το επίδομα των 534 ευρώ

Σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, θα πάρουν το επίδομα 7.551 δικαιούχοι που βρίσκονταν σε αναστολή εργασίας το Μάιο, και οι οποίοι, σύμφωνα με δήλωση του υπ. Εργασίας Γιάννη Βρούτση, δεν το είχαν λάβει εξαιτίας λαθών στις αιτήσεις τους.

Το εν λόγω επίδομα ύψους 534 ευρώ αφορά στην αποζημίωση ειδικού σκοπού, μετά και από την έγκριση της απόφασης του υπουργού Εργασίας.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Κατά την υπ’ αρ. οικ. 17788/346/10-5-2020 Υπουργική Απόφαση, δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι:

  • Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας συνεχίζει να τελεί σε αναστολή σε επιχειρήσεις-εργοδότες που δεν επαναλειτούργησαν κατά τον μήνα Μάιο 2020 με εντολή δημόσιας αρχής.
  • Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά και οι συμβάσεις τους έχουν τεθεί σε αναστολή για διάστημα κατ’ ανώτατο όριο 30 ημέρες και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020.
  • Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις-εργοδότες που επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής και οι συμβάσεις τους έχουν τεθεί σε αναστολή κατ’ ανώτατο όριο μέχρι 30 ημέρες και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020.

Σημειώνεται ότι η αποζημίωση καταβάλλεται σε κάθε εργαζόμενο και αντιστοιχεί στις ημέρες παράτασης της αναστολής της συμβάσεως εργασίας του – υπολογίζεται δηλαδή το ποσό που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες και ανέρχεται στα 534 ευρώ (17,8 ευρώ την ημέρα).

Επομένως, το επίδομα υπολογίζεται βάσει των ημερών κατά τις οποίες ο δικαιούχος δεν εργάστηκε. Κατά συνέπεια, οι δικαιούχοι θα εισπράξουν ποσά από 54 έως 534 ευρώ.


photo unsplash