• Αρχική
 • Άρθρα
 • Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2020: Τότε θα γίνει η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2020: Τότε θα γίνει η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων

Χιλιάδες αιτήσεις υποβλήθηκαν για τις θέσεις στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ 2020 και εντός των ημερών αναμένεται η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων.

Η διαδικασία της υποβολής ενστάσεων για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς ολοκληρώνεται την Τρίτη (18/08), καθώς αναρτήθηκαν στις 14 Αυγούστου τα προσωρινά αποτελέσματα για τους δικαιούχους μέσω ΕΣΠΑ. 

Σημειώνεται ότι στους πίνακες των προσωρινών αποτελεσμάτων που έχουν αναρτηθεί για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δεν εμφανίζονται το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και των παιδιών, αλλά μόνο οι κωδικοί αριθμοί που έχουν δοθεί από την ΕΕΤΑΑ.

Οι αιτούντες μπορούν να δουν τους κωδικούς αυτών και των παιδιών τους, καθώς και την αναλυτική κατάσταση του φακέλου τους στην ειδική εφαρμογή που έχει, επίσης, αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Πότε αναμένεται να αναρτηθούν τα οριστικά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής ενστάσεων, τα οριστικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, την Πέμπτη (20/08), σύμφωνα με τον σχεδιασμό ούτως ώστε να αρχίσουν έγκαιρα οι εγγραφές στις δομές.

Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος για την περίοδο 2020-2021 ανέρχεται σε 279 εκατομμύρια ευρώ και είναι συγχρηματοδούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν:

 • Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών, καθώς και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία.
 • Άτομα στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών ή που βρίσκονται σε χηρεία, και επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.
 • Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση.

Οι προϋποθέσεις

Η προκήρυξη του προγράμματος ορίζει, μεταξύ άλλων, και τις προϋποθέσεις όσον αφορά στους δικαιούχους.

Αυτές είναι οι εξής:

 • Εργαζόμενες στην Ελλάδα, που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή αυτοαπασχολούμενες ή εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης.
 • Άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.
 • Οι αιτούσες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
 • Να είναι εργαζόμενες ή να είναι άνεργες.
 • Να έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα, το φορολογικό έτος 2019, το οποίο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ και, συγκεκριμένα, τα 27.000 ευρώ έως δύο παιδιά, τα 30.000 ευρώ για τρία παιδιά, τα 33.000 ευρώ για τέσσερα παιδιά και τα 36.000 ευρώ από πέντε παιδιά και άνω.

Οι δομές

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του προγράμματος, οι συγκεκριμένες κάτωθι δομές έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό.

Αυτές είναι οι εξής:

 • Βρεφικοί σταθμοί για βρέφη από 2 ή 8 ή 18 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών) συμπληρωμένων κατά τον μήνα εγγραφής (01-30/09/2020).
 • Παιδικοί σταθμοί για προνήπια από 2,5 ετών, συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (01-30/09/2020) μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).
 • Παιδικοί σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών.
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) για παιδιά από 5 έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ ΑμεΑ) για παιδιά με αναπηρία, έφηβους και άτομα με νοητική υστέρηση ή κινητική αναπηρία.


sputnik/photo unsplash