• Αρχική
 • Άρθρα
 • Μέχρι τότε η υποβολή των αιτήσεων για το φοιτητικό επίδομα

Μέχρι τότε η υποβολή των αιτήσεων για το φοιτητικό επίδομα

Μέχρι πότε θα γίνονται αιτήσεις - Ποιοι το δικαιούνται

Τη Δευτέρα 6 Ιούλιου λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα των 1.000 ευρώ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Η αίτηση υποβάλλεται στον ιστότοπο stegastiko.minedu.gov.gr, ή εναλλακτικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας).

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με το username και το password που χορηγήθηκε στους αιτούντες από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση

Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ, καθώς και κάτοχος Α.Φ.Μ.. Η υπηκοότητα αφορά μόνο στον ίδιο τον φοιτητή και σε αυτή των γονέων ή κηδεμόνων του.


Η διαδικασία

Αν πρόκειται για διαζευγμένους ή εν διαστάσει συζύγους, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος.

Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή είναι πάνω από 25 ετών ή είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος.

Στην αίτηση, ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία:

 • τον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ του φοιτητή,
 • τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του φοιτητή και του έτερου γονέα, εάν δικαιούχος είναι ο γονέας, ενώ στη περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής δηλώνει μόνο τον ΑΦΜ του/της συζύγου του (αν υφίσταται).
 • τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου,
 • τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ), το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τη ΔΟΥ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, e-mail).

Η οριστική υποβολή της αίτησης αποτελεί και υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία είναι αληθή.

Αν για οποιοδήποτε λόγο o φοιτητής δεν έχει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα σε ισχύ, τότε υποβάλλει αίτηση χορήγησης του επιδόματος, κατόπιν αίτησης και παραλαβής της Ακαδημαϊκής του Ταυτότητας.

Στην περίπτωση που η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα έχει ακυρωθεί λόγω λήξης της φοιτητικής ιδιότητας (περάτωση σπουδών, διακοπή φοίτησης κ.λ.π.) τότε λαμβάνονται υπόψη στοιχεία της τελευταίας ακυρωμένης Ακαδημαϊκής του Ταυτότητας και το Ίδρυμα βεβαιώνει κατά την επιβεβαίωση του ακαδημαϊκού κριτηρίου ότι ο φοιτητής είχε τη φοιτητική ιδιότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Αν ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης δικαιούχος γονέας απεβίωσε μετά τη λήξη του οικονομικού έτους 2019 και ο φοιτητής/τέκνο του υπαγόταν σε αυτόν ως προστατευόμενο μέλος, ο/η σύζυγος του θανόντος θα πρέπει να υποβάλλει οριστικά την αίτησή του εμπρόθεσμα.

Ακολούθως, καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το Ίδρυμα, μετά από σχετική επιβεβαίωση, προωθεί τον μοναδικό αριθμό υποβολή αίτησης μέσω e-mail: [email protected] στη Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία.


photo pexels

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •