• Αρχική
  • Άρθρα
  • Βουλή – Στην αρμόδια επιτροπή η ενίσχυση της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση του «μαύρου χρήματος»

Βουλή – Στην αρμόδια επιτροπή η ενίσχυση της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση του «μαύρου χρήματος»

Θετικά εκφράστηκε η πλειοψηφία της επιτροπής Οικονομικών της Βουλής

στο νομοσχέδιο με τίτλο «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α ́139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)».

Σύμφωνα με τον παριστάμενο υπουργό Οικονομικών, το νομοσχέδιο αποτελεί μία ακόμα πρωτοβουλία της κυβέρνησης που έχει ληφθεί το τελευταίο εξάμηνο στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής της ατζέντας, και μάλιστα εν μέσω της υγειονομικής κρίσης.

Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, το τελευταίο διάστημα, η κυβέρνηση «αναβάθμισε και εκσυγχρόνισε το θεσμικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση και την κεφαλαιαγορά, θέσπισε το πλαίσιο των μικροχρηματοδοτήσεων/μικροπιστώσεων, προώθησε φορολογικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, εισήγαγε ένα νέο επιτυχημένο -εκ του αποτελέσματος- πρόγραμμα για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς επιπτώσεις του κορωνοϊού, και σήμερα προχωρά, σε μία ακόμα πρωτοβουλία, προωθώντας την περαιτέρω ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για τη πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».

(ΦΩΤΟ:Eurokinissi)