ΚΙΝΑΛ: Η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στην Δικαιοσύνη, είναι αδιαπραγμάτευτη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΑΛ Το Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε σήμερα τροπολογία για την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας πολυμελούς πρωτοδικείου, που η κυβέρνηση θέσπισε αιφνίδια και χωρίς μελέτη. Η αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων του ελληνικού δικαστικού σώματος δεν μπορεί να γίνεται με αποσπασματικά μέτρα -φοροεισπρακτικού χαρακτήρα. Το κόστος της προσφυγής στα […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΑΛ

Το Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε σήμερα τροπολογία για την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας πολυμελούς πρωτοδικείου, που η κυβέρνηση θέσπισε αιφνίδια και χωρίς μελέτη. Η αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων του ελληνικού δικαστικού σώματος δεν μπορεί να γίνεται με αποσπασματικά μέτρα -φοροεισπρακτικού χαρακτήρα. Το κόστος της προσφυγής στα δικαστήρια, ειδικά στις σημερινές οικονομικές συνθήκες, οφείλει να αποτελέσει αντικείμενο ολοκληρωμένης μελέτης και όχι πεδίο «φωτογραφικών» ρυθμίσεων.

Η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη είναι αδιαπραγμάτευτη.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις».
Θέμα: «Κατάργηση υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήμου»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η πρόσφατη αιφνίδια επαναφορά της υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας πολυμελούς πρωτοδικείου, με υιοθέτηση εκπρόθεσμης βουλευτικής τροπολογίας χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τη νομική κοινότητα, είναι αντίθετη στις αρχές της καλής νομοθέτησης και της κοινοβουλευτικής τάξης. Η διάταξη ελέγχεται για τη συνταγματικότητά της, καθώς δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη και μάλιστα των οικονομικά ασθενέστερων προς όφελος των οικονομικά ισχυρότερων, περιορίζει δραστικά τα δικαιώματά τους που απορρέουν από το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος και θίγει το θεσμό της δικαιοσύνης στον πυρήνα του. Για το λόγο αυτό προκάλεσε τις εύλογες και δικαιολογημένες αντιδράσεις του συνόλου των νομικών, δικαστών και δικηγόρων. Εξ άλλου, η απώλεια πόρων του Δημοσίου, που αποτέλεσε την προσχηματική αιτία της εν κρυπτώ επαναφοράς της, ουδόλως ευσταθεί, καθώς η αναγνωριστική απόφαση, για να εκτελεστεί, προϋποθέτει ούτως ή άλλως την καταβολή του δικαστικού ενσήμου που αντιστοιχεί στο τελικά επιδικασθέν ποσό κεφαλαίου και τόκων, συστήματος δικαιότερου που λειτούργησε απρόσκοπτα επί δεκαετίες, χωρίς το Δημόσιο να στερηθεί εσόδων. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι το ζήτημα του κόστους πρόσβασης των πολιτών στη Δικαιοσύνη δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αποσπασματικών και αναποτελεσματικών μέτρων -φοροεισπρακτικού χαρακτήρα- αλλά χρήζει συνολικής μελέτης που θα λαμβάνει υπ’ όψη τα πραγματικά στατιστικά δεδομένα της Δικαιοσύνης διαφυλάσσοντας παράλληλα το δικαίωμα όλων των πολιτών σε αποτελεσματική και ποιοτική δικαστική προστασία.
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η ακόλουθη ρύθμιση:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις» προστίθεται νέο άρθρο, ως εξής:
Άρθρο ….

  1. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.δ. 1544/1942 αντικαθίσταται ως εξής:
    «3. Στο τέλος, που επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του ν. ΓΠΟΗ/1912, δεν υπόκεινται οι αναγνωριστικές αγωγές, καθώς και οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης και εκείνες που αφορούν την ακύρωση πλειστηριασμού».
  2. Το άρθρο 42 του νόμου 4640/2019 καταργείται.

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2020
Οι προτείνοντες Βουλευτές
Κωνσταντίνα (Νάντια) Γιαννακοπούλου
Ανδρέας Λοβέρδος
Ιλχάν Αχμέτ
Ευαγγελία Λιακούλη
Γεώργιος Καμίνης
Χαράλαμπος Καστανίδης
Δημήτριος Μπιάγκης
Γεώργιος Μουλκιώτης
Βασίλης Κεγκέρογλου

photo:eurokinissi

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί