• Αρχική
  • Άρθρα
  • ΚΟΜΜΑΤΑ
  • Η διαδικασία, για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Τι μπορεί να γίνει και τι ΟΧΙ – Το «χαρτί» της Αντιπολίτευσης

Η διαδικασία, για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Τι μπορεί να γίνει και τι ΟΧΙ – Το «χαρτί» της Αντιπολίτευσης

Πολλά έχουν ειπωθεί, για την λεγόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος.

Σύμφωνα με τα όσα έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής, ο πρωθυπουργός επιθυμεί να προωθήσει την ουτεδεροθρησκεία.

Η διαδικασία

Θα πρέπει να συγκροτηθεί, η επιτροπή της συνταγματικής αναθεώρησης. Με την πρόταση 50 τουλάχιστον βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος της Βουλής ζητά από τους αρχηγούς όλων των κομμάτων, να επιλέξουν τους βουλευτές που θα συμμετάσχουν στην επιτροπή (συνταγματικής αναθεώρησης). Επίσης, εκπροσώπηση θα έχουν και οι ανεξάρτητοι βουλευτές.

Τι μπορεί να κάνει η Αντιπολίτευση

Η Νέα Δημοκρατία, έχει το δικαίωμα να καταθέσει την δική της πρόταση (για όσο συνεδριάζει η επιτροπή). Για να το κάνει αυτό, αρκούν οι υπογραφές 50 βουλευτών. Ακόμα και αν δεν τους βρει σε άλλα κόμματα, αρκούν μόνο οι δικοί της βουλευτές (της ΝΔ).

Η δουλειά της επιτροπής

Η επιτροπή, θα προτείνει ποια άρθρα θα κριθούν αναθεωρητέα. Στην συνέχεια, γίνονται δύο ψηφοφορίες όλων των βουλευτών του κοινοβουλίου, με ένα μήνα διαφορά.

Διαβάζουμε στο ΑΜΕ ΜΠΕ:

Όσα άρθρα προκριθoύν από τα 3/5 του Σώματος (180 βουλευτές) ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, η επόμενη Βουλή αποφασίζει με 151 βουλευτές.
Αντιθέτως, αν τώρα η Βουλή πάρει απόφαση με λιγότερο από τα 3/5 (αλλά πάντως με πλειοψηφία), τότε στην επόμενη Βουλή πρέπει να συγκεντρωθεί πλειοψηφία των 3/5 για τις αναθεωρητέες διατάξεις.

Τι μπορεί να γίνει και τι όχι

Διαβάζουμε στην kathimerini:

Αναλυτικά όπως αναφέρει το άρθρο 110:

1. Οι διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση, εκτός από εκείνες που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος, ως Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, καθώς και από τις διατάξεις των Αρθ-2 παρ.1, Αρθ-4 παρ.1, 4 και παρ.7, Αρθ-5 παρ.1 και παρ.3, Αρθ-13 παρ.1 και 26.

2. Η ανάγκη της αναθεώρησης του Συντάγματος διαπιστώνεται με απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται, ύστερα από πρόταση πενήντα τουλάχιστον βουλευτών, με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της σε δύο ψηφοφορίες που απέχουν μεταξύ τους έναν τουλάχιστον μήνα. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται ειδικά οι διατάξεις που πρέπει να αναθεωρηθούν.

3. Αφού η αναθεώρηση αποφασιστεί από τη Βουλή, η επόμενη Βουλή, κατά την πρώτη σύνοδό της, αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις.

4. Αν η πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος έλαβε την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, όχι όμως και την πλειοψηφία των τριών πέμπτων, σύμφωνα με την παρ.2, η επόμενη Βουλή κατά την πρώτη σύνοδό της μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της.

5. Κάθε ψηφιζόμενη αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέσα σε δέκα ημέρες αφότου επιψηφιστεί από τη Βουλή και τίθεται σε ισχύ με ειδικό ψήφισμά της.

6. Δεν επιτρέπεται αναθεώρηση του Συντάγματος πριν περάσει πενταετία από την περάτωση της προηγούμενης.

Οι διατάξεις που δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση:

Αρθρο 2, παράγραφος 1:

1. Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.

Αρθρο 4, παράγραφοι 1, 4,7

1. Οι ‘Ελληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.

4. Μόνο ‘Ελληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικούς νόμους.

7. Τίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε ‘Ελληνες πολίτες.

Αρθρο 5, παράγραφοι 1 και 3

1. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.

3. Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Κανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος.

Αρθρο 13, παράγραφος 1

1.Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός.

Άρθρο 26

1. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

2. Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση.

3. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού Λαού.

Σχετικά άρθρα:

loading...
loading...