• Αρχική
  • Άρθρα
  • Απάντηση Π. Μοσκοβισί σε Δημ. Παπαδημούλη, για τα υπερβολικά πλεονάσματα της Γερμανίας

Απάντηση Π. Μοσκοβισί σε Δημ. Παπαδημούλη, για τα υπερβολικά πλεονάσματα της Γερμανίας

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια του αρμοδίου Επιτρόπου της για θέματα Οικονομικών, Νομισματικών Υποθέσεων και Φορολογίας, Πιερ Μοσκοβισί,

στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των συστάσεων της Κομισιόν προς τη Γερμανία για το υπερβολικό πλεόνασμα της χώρας, αλλά και για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις «ώστε να πάψει η Γερμανική οικονομία να αποτελεί παράγοντα αστάθειας για ολόκληρη την Eυρωζώνη», όπως υπογραμμίζεται.

Στην απάντησή του ο Π. Μοσκοβισί τονίζει ότι «η πρόσφατη συμφωνία συνασπισμού της γερμανικής κυβέρνησης προβλέπει πρόσθετες δημοσιονομικές δαπάνες ύψους τουλάχιστον 46 δισ. ευρώ (ποσό που αντιστοιχεί στο 0,38 % του ΑΕΠ), οι οποίες περιλαμβάνουν ελάφρυνση της εισφοράς αλληλεγγύης για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης, χρηματοδότηση των ολοήμερων σχολείων, αύξηση των επιδομάτων τέκνου και των ιδρυμάτων παιδικής μέριμνας, προώθηση της κοινωνικής στέγασης, επιδοτήσεις για τους αγοραστές ιδιόκτητηςκατοικίας, δημοτικά επενδυτικά προγράμματα και υψηλότερες αμυντικές δαπάνες», και συμπληρώνει ότι «πρόσφατα εγκρίθηκε μια δέσμη αρωγής και στήριξης για τις οικογένειες».

Στην ερώτησή του ο Δημ. Παπαδημούλης υπογράμμιζε ότι η έκθεση του Μαΐου 2018 της Κομισιόν για τη Γερμανία έκανε λόγο «για μακροοικονομικές ανισορροπίες καθώς και για επιβράδυνση της κατανάλωσηςκαι τωνεπενδύσεων», και ανέφερε «δεσμεύσεις για μέτρα που θα τόνωναν την εσωτερική ζήτηση και τις δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες όμωςπαίρνουν διαρκώς αναβολή με αποτέλεσμα να βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο της Eυρωζώνης». «Παράδειγμα είναι οι δαπάνες για την εκπαίδευση, οι οποίες παρέμειναν το 2016 κατά 0,5% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και κατά 33 δισ. ευρώ πίσω από τους επενδυτικούς στόχους», σημείωνε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας πως «τα στοιχεία δείχνουν ότι οι υπάρχουσες επενδύσεις αφορούν ολοένα και περισσότερο τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και λιγότερο τις μικρομεσαίες».

Στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη,σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Κομισιόν παρακολουθεί «την εφαρμογή των συστάσεων προς τη γερμανική οικονομία και ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν την αύξηση της ζήτησης (αυξήσεις μισθών, βελτίωση θέσεων εργασίας, μείωση ωρών εργασίας κ.ά.)», ο Π. Μοσκοβισί απαντά ότι η Κομισιόν παρακολουθεί την εφαρμογή των συστάσεών της ανά χώρα και ότι «θα αξιολογήσει την εφαρμογή τους για το 2018-19 στην έκθεση χώρας του 2019».

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

προς την Επιτροπή

Θέμα:Συστάσεις της Επιτροπής στη Γερμανία

Στην πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής προς την Γερμανία τον Μάιο του 2018, συμπεριλαμβάνονται συστάσεις για το υπερβολικό πλεόνασμα καθώς και για τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να πάψει η Γερμανική οικονομία να αποτελεί παράγοντα αστάθειας για ολόκληρη την Ευρωζώνη.

Η έκθεση της Επιτροπής κάνει λόγο για μακροοικονομικές ανισορροπίες καθώς και για επιβράδυνση της κατανάλωσης και των επενδύσεων. Ταυτόχρονα, αναφέρει δεσμεύσεις για μέτρα που θα τόνωναν την εσωτερική ζήτηση και τις δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες παίρνουν διαρκώς αναβολή με αποτέλεσμα να βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Παράδειγμα είναι οι δαπάνες για την εκπαίδευση οι οποίες παρέμειναν το 2016 κατά 0,5% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και κατά 33 δισ. ευρώ πίσω από τους επενδυτικούς στόχους. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι υπάρχουσες επενδύσεις αφορούν ολοένα και περισσότερο τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και λιγότερο τις μικρομεσαίες.

Με δεδομένο ότι η Γερμανία εξακολουθεί να μην ευθυγραμμίζεται με τις συστάσεις της Επιτροπής:

1. Με ποιον τρόπο παρακολουθεί η Επιτροπή την εφαρμογή των συστάσεων προς τη γερμανική οικονομία και ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν την αύξηση της ζήτησης (αυξήσεις μισθών, βελτίωση θέσεων εργασίας, μείωση ωρών εργασίας κ.ά.);

2. Ποιες συστάσεις της Επιτροπής έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής αναφορικά με τις δημόσιες επενδύσεις και ποιες αναμένονται να υλοποιηθούν και με ποιο χρονοδιάγραμμα;

Απάντηση του κ. Moscovici

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(27.8.2018)

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή των συστάσεων ανά χώρα (ΣΑΧ) σε ετήσια και πολυετή βάση. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των ΣΑΧ και την αξιολόγηση από την Επιτροπή περιλαμβάνονται στην έκθεση του 2018 για τη χώρα (Κεφάλαιο 2) και σε ειδικό παράρτημα (Παράρτημα Α).

Όσον αφορά την αξιολόγηση από την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων ανά χώρα, αν και έχουν ληφθεί ορισμένα μέτρα για την ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων, οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε βιώσιμη ανοδική τάση των δημόσιων επενδύσεων ως ποσοστού του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Επίσης περιορισμένη υπήρξε και η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων σε άλλους τομείς. Η αξιολόγηση αυτή αποτυπώνεται στις ΣΑΧ για το 2018-19, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο.

Όσον αφορά το μέλλον, η πρόσφατη συμφωνία συνασπισμού της γερμανικής κυβέρνησης προβλέπει πρόσθετες δημοσιονομικές δαπάνες ύψους τουλάχιστον 46 δισ. EUR (ποσό που αντιστοιχεί στο 0,38 % του ΑΕΠ), οι οποίες περιλαμβάνουν ελάφρυνση της εισφοράς αλληλεγγύης για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης, χρηματοδότηση των ολοήμερων σχολείων, αύξηση των επιδομάτων τέκνου και των ιδρυμάτων παιδικής μέριμνας, προώθηση της κοινωνικής στέγασης, επιδοτήσεις για τους αγοραστές ιδιόκτητης κατοικίας, δημοτικά επενδυτικά προγράμματα και υψηλότερες αμυντικές δαπάνες. Πρόσφατα εγκρίθηκε μια δέσμη αρωγής και στήριξης για τις οικογένειες.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την εφαρμογή των ΣΑΧ για το 2018-19 στην έκθεση χώρας του 2019.