• Αρχική
  • Άρθρα
  • Τουρισμός για όλους – Τελευταία μέρα σήμερα για αίτηση για όλα τα ΑΦΜ

Τουρισμός για όλους – Τελευταία μέρα σήμερα για αίτηση για όλα τα ΑΦΜ

Ολοκληρώνεται σήμερα (11/07) η διαδικασία υποβολής διαδικτυακών αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2020», ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου.

Η διαδικασία υποβολής διαδικτυακών αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2020» ολοκληρώνεται σήμερα (11/07), ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο στο ΑΦΜ των ενδιαφερομένων.

Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υποβολή της αίτησή σας
Αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιδοτούμενων διακοπών υποβάλλονται μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα www.tourism4all.gov.gr, την οποία μπορούν να επισκεφθούν και οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τυχόν απορίες.


Το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2020» δημιουργήθηκε για να ενισχύσει τους δικαιούχους ώστε να απολαύσουν διακοπές στην Ελλάδα από τον Ιούλιο ως και το τέλος του έτους, αλλά και για να επιτευχθεί η τόνωση του εσωτερικού τουρισμού.

Μέσω του προγράμματος, επιδοτείται η διαμονή σε καταλύματα όλων των κατηγοριών ανά την επικράτεια, τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως πάροχοι, προσφέροντας ειδικές τιμές.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τα κριτήρια του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» 2020
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2018.

Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.

Ως οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του.

Εφαρμόζονται, ωστόσο συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Ως προς τα εισοδηματικά κριτήρια ισχύουν τα εξής:

Ο δικαιούχος θα πρέπει να δηλώνει ατομικό εισόδημα 16.000 ευρώ και οικογενειακό εισόδημα (χωρίς τέκνα) 28.000 ευρώ.
Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας με ένα παιδί, όριο είναι τα 17.500 ευρώ, ενώ για οικογένεια με ένα παιδί το εισόδημα αυξάνεται στα 29.500 ευρώ.
Δικαιούχος μονογονέας με δύο τέκνα, θα πρέπει να δηλώνει εισόδημα 19.000 ευρώ και αντίστοιχα για οικογένεια με δύο παιδιά το ποσό διαμορφώνεται στα 31.000 ευρώ.
Σε περίπτωση μονογονεϊκότητας με τρία παιδιά, ο δικαιούχος πρέπει να δηλώνει εισόδημα 21.000 ευρώ, ενώ οικογένεια με τον ίδιο αριθμό παιδιών έχει «ταβάνι» στο εισόδημα τα 33.000 ευρώ.
Το εισόδημα για τον πολύτεκνο μονογονέα αυξάνεται στα 26.000 ευρώ και για τις πολύτεκνες οικογένειες στα 38.000 ευρώ.

Ως «ωφελούμενα μέλη» των δικαιούχων του προγράμματος θεωρούνται και οι εξής:

Τα άγαμα τέκνα του δικαιούχου με ημερομηνίες γέννησης από 31/12/2002 έως και 31/12/2017, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών.
Τα τέκνα του δικαιούχου, ανεξαρτήτως ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία.
Ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.
Οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων β’ και γ’ ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με νοητική ή σωματική αναπηρία τουλάχιστον 67%, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας και αυτή προκύπτει από τον νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση (όταν απαιτείται), όπως αυτή προσδιορίζεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής στην πρόσκληση.

(sputniknews – φωτο:pexels)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •