• Αρχική
  • Άρθρα
  • Προαιρετική διενέργεια self-tests για δικηγόρους, υποχρεωτική για δικαστές και εισαγγελείς – Ολόκληρη η απόφαση

Προαιρετική διενέργεια self-tests για δικηγόρους, υποχρεωτική για δικαστές και εισαγγελείς – Ολόκληρη η απόφαση

Στο ΦΕΚ (B’ 1582/19.4.2021) δημοσιεύθηκε η απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 24527/2021 των συναρμόδιων υπουργών για την εφαρμογή του μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19. Η απόφαση προβλέπεται προαιρετική διενέργεια τεστ αυτοδιάγνωσης για τους δικηγόρους. Αντίθετα, για δικαστές, εισαγγελείς και στρατιωτικούς δικαστές η διενέργεια των τεστ είναι υποχρεωτική.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΚΥΑ «οι δικηγόροι που προσέρχονται στα δικαστήρια, στις εισαγγελίες, στα στρατιωτικά δικαστήρια, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων δύνανται να υποβάλλονται σε διαγνωστικούς ελέγχους…». Σύμφωνα με το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, «το μέτρο της διενέργειας self-test είναι δυνητικό για τους δικηγόρους και δεν προβλέπονται γι’ αυτούς οι κυρώσεις της μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου που ισχύουν για τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς και στρατιωτικούς δικαστές του άρθρου 5 της ΚΥΑ». Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ, και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον. Η υποβολή του αποτελέσματος γίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).Η πλατφόρμα εκδίδει δήλωση αρνητικού ή θετικού αποτελέσματος κατά περίπτωση. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 5 της ΚΥΑ.

Τι προβλέπεται για δικαστές και εισαγγελείς

Αντίθετα, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό είναι υποχρεωτικός για εισαγγελείς, δικαστές και στρατιωτικούς δικαστές, εφόσον οι συγκεκριμένοι λειτουργοί της Δικαιοσύνης ασκούν τα καθήκοντά τους με φυσική παρουσία εντός των εγκαταστάσεων των δικαστηρίων, των εισαγγελιών, των στρατιωτικών δικαστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ τα αρμόδια όργανα διεύθυνσης των δικαστηρίων, των εισαγγελιών, των στρατιωτικών δικαστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων μπορούν, εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες, να μην επιτρέψουν σε δικαστές και εισαγγελείς τη φυσική τους παρουσία στα δικαστήρια και εισαγγελίες, εφόσον αυτά δεν έχουν υποβληθεί στη διενέργεια του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου και δεν επιδεικνύουν την δήλωση αποτελέσματος αρνητικού self test ή βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος (rapid test ή PCR test).

law&order