«Πράσινο φως» σε 54χρονη να αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας

«Ναι» είπε ελληνικό δικαστήριο σε 54χρονη γυναίκα και το σύζυγό της που επιθυμούν να γίνουν γονείς με παρένθετη μητρότητα.

Η συγκεκριμένη απόφαση εκδόθηκε από δικαστήριο της Πάτρας και θεωρείται πρωτοποριακή, καθώς η 54χρονη που θέλει να γίνει μητέρα με παρένθετη μητρότητα έχει ξεπεράσει κατά τέσσερα χρόνια το όριο που θέτει ο νόμος για τη μεταφορά γονιμοποιημένων ωαρίων σε άλλη γυναίκα.

Το δικαστήριο – Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών – έκανε δεκτό το αίτημα των δυο συζύγων που επιθυμούσαν να αποκτήσουν παιδί με τη συγκεκριμένη μέθοδο, κρίνοντας πως η διάταξη του νόμου που θέτει ως το ανώτατο όριο για τη μεταφορά των γονιμοποιημένων ωαρίων το 50ό έτος της ηλικίας κάθε γυναίκας, πρέπει να ερμηνευθεί υπό το φως του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος για το δικαίωμα της αναπαραγωγής ως έκφραση της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας.

Και αυτό πάντα σε συνδυασμό, βέβαια, με την κάθε υπόθεση ξεχωριστά, δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, το δικαστήριο διαπίστωσε από τις ιατρικές βεβαιώσεις που προσκομίστηκαν ενώπιον του πως δεν συντρέχουν οι κίνδυνοι για το παιδί που θα έρθει στον κόσμο, λόγω ενδεχομένως προβλημάτων υγείας που μπορεί να αντιμετώπιζαν οι φυσικοί του γονείς.

Η 54χρονη γυναίκα προσπαθούσε να γίνει μητέρα με φυσικό τρόπο για πολλά χρονιά αλλά αυτό ήταν ιατρικά αδύνατο λόγω σοβαρών γυναικολογικών προβλημάτων που είχαν προκληθεί σε εκείνη από προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες είχε υποβληθεί. Έτσι, η ίδια και ο σύζυγος της συμφώνησαν με οικογενειακή τους φίλη, μητέρα δυο παιδιών, να κυοφορήσει εκείνη το παιδί τους ως παρένθετη μητέρα.

Το σκεπτικό του δικαστηρίου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, όμως, και το σκεπτικό της απόφασης του δικαστηρίου το οποίο αναφέρει πως σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν. 3305/2005, «η ρύθμιση της παρένθετης μητρότητας έχει θεσπισθεί για ιατρικούς και κοινωνικούς λόγους, δεδομένου ότι η εγκυμοσύνη και η τεκνοποιία σε προχωρημένη ηλικία συνδέονται με αυξημένους κινδύνους για την υγεία της γυναίκας και το συμφέρον του παιδιού, αλλά ως ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής της γυναίκας νοείται το πεντηκοστό πέμπτο έτος».

Ωστόσο, κατά το δικαστήριο, δεν πρέπει να παραβλέπεται το δικαίωμα του ατόμου στην αναπαραγωγή ως έκφανση του δικαιώματος ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας. Αναφέρεται σχετικά στη δικαστική απόφαση:

«Μολονότι λοιπόν η 54 ετών αιτούσα αδυνατεί να κυοφορήσει, ευρίσκεται ακόμη σε φυσική ηλικία αναπαραγωγής. Επομένως, η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με τη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας δεν εμποδίζεται στην προκείμενη περίπτωση από το γεγονός ότι η ηλικία της αιτούσας υπερβαίνει κατά τέσσερα έτη το προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 4§1εδ.β Ν. 3305/2005 ανώτατο όριο των πενήντα ετών, διότι πρέπει, κατά τελολογική συστολή του εδαφίου β της προαναφερθείσας διάταξης, να εφαρμοσθεί εκείνη του πρώτου εδαφίου του ίδιου άρθρου, ερμηνευόμενη υπό το φως του άρθρου 5§1Σ. για το δικαίωμα στην αναπαραγωγή ως έκφραση της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας», αφού δεν συντρέχουν και κίνδυνοι υγείας για το παιδί που πρόκειται να έλθει στον κόσμο.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχετικά άρθρα:

loading...
loading...