• Αρχική
  • Άρθρα
  • Οδηγίες για τα πανεπιστήμια – Τα μέτρα προστασίας και τι γίνεται σε ενδεχόμενο ύποπτο κρούσμα

Οδηγίες για τα πανεπιστήμια – Τα μέτρα προστασίας και τι γίνεται σε ενδεχόμενο ύποπτο κρούσμα

Η επανέναρξη της λειτουργίας των πανεπιστημίων συνοδεύεται από πολλές αλλαγές. Σημαντικός, μεταξύ άλλων, είναι ο έγκαιρος εντοπισμός πιθανών κρουσμάτων κι η απομόνωση αυτών και των στενών επαφών τους.

Οδηγίες για την επαναλειτουργία των πανεπιστημίων δίνουν οι καθηγητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Σύψας, Βασιλική Μπενέτου, Νίκος Θωμαϊδης, Θωμάς Σφηκόπουλος και Θάνος Δημόπουλος, προτείνοντας μέτρα για το προσωπικό, αλλά και τους φοιτητές, καθώς η σταδιακή επιστροφή στη «νέα κανονικότητα» βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της σταδιακής επανόδου στην εργασία, προτείνεται μεταξύ άλλων χωροταξική μελέτη του χώρου, ώστε να προσδιοριστεί ο αριθμός των εργαζομένων που θα επιστρέψουν και προκειμένου να τηρούνται οι ασφαλείς αποστάσεις.


Ακόμη, στην πρώτη ομάδα επιστροφής δεν θα συμπεριλαμβάνονται όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, οι οποίοι επιστρέφουν τελευταίοι.
Επίσης, μπορούν να δημιουργηθούν χώροι χαμηλής επικινδυνότητας έκθεσης για τους εργαζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες όταν επιστρέψουν.

Σημαντική είναι και η διερεύνηση δυνατότητας συνέχισης εργασίας από το σπίτι όταν αυτό δεν παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

Παράλληλα, συνίσταται να αποφεύγονται οι επαγγελματικές δια ζώσης συναντήσεις και να προτιμώνται οι τηλεδιασκέψεις.

Όπου δεν παρακωλύεται η λειτουργία της υπηρεσίας, πρέπει να γίνεται διερεύνηση της δυνατότητας διαχωρισμού των εργαζομένων σε δύο ομάδες που εναλλάσσονται κάθε 7 ημέρες (μια στο γραφείο, η άλλη εργασία από το σπίτι) χωρίς να έχουν επαφές μεταξύ τους για αποφυγή διασποράς και συνέχιση της λειτουργίας του γραφείου σε περίπτωση κρούσματος.

Προτείνεται μάλιστα να αποφεύγονται οι επισκέπτες στον χώρο των ιδρυμάτων.

Οι βασικές οδηγίες για τη λειτουργία χώρων εργασίας
Τα κύρια σημεία που χρήζουν προσοχής, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των χώρων εργασίας, είναι τα εξής:

Τήρηση απόστασης 2 μέτρων ανάμεσα στους εργαζόμενους.
Ο αριθμός των ατόμων ανά τετραγωνικό καθορίζεται από τις ισχύουσες οδηγίες για επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου.
Συχνή και σωστή υγιεινή των χεριών με σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο αντισηπτικό.
Κάλυψη του βήχα και του φτερνίσματος με χειροπετσέτα και ακολούθως απόρριψη σε κάδο με καπάκι ή εναλλακτικά χρήση του εσωτερικού του αγκώνα.
Αποφυγή επαφής των χεριών με τα μάτια την μύτη και το στόμα.

Ακόμη:

Ελαχιστοποίηση των επαφών μεταξύ των εργαζομένων.
Καλός και συχνός αερισμός των χώρων.
Συχνός καθαρισμός των χώρων και ιδιαίτερα των κοινόχρηστων αντικειμένων (πόμολα, κουπαστές, φωτοτυπικά, διακόπτες κλπ.)
Ατομική χρήση προσωπικών αντικειμένων και γραφικής ύλης (συρραπτικό, στυλό, πληκτρολόγιο, ποντίκι κλπ.)
Σωστή εφαρμογή, χρήση και απόρριψη των μέσων ατομικής προστασίας, όταν αυτή χρησιμοποιείται.

Όπως επίσης και:

Παραμονή των εργαζομένων που εμφανίζουν συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού στο σπίτι τους.
Τήρηση των οδηγιών από τους εργαζόμενους και τους εξωτερικούς συνεργάτες.
Εν τω μεταξύ, συστήνεται η αποφυγή του ανελκυστήρα αν είναι εφικτό, ειδάλλως ενδείκνυται η είσοδος κατά μόνας, ενώ σε περίπτωση υποδοχής κοινού να υπάρχει πρόβλεψη για αναμονή στην ουρά, τηρώντας απόσταση 2 μέτρων (τοποθέτηση σήμανσης στο δάπεδο).

Επίσης, θα πρέπει ο υπάλληλος υποδοχής, κατά το δυνατόν, να βρίσκεται πίσω από διαχωριστικό πέτασμα και να φοράει μάσκα.

Τα προϊόντα/φάκελοι/δέματα που παραδίδονται ταχυδρομικά, προτείνεται να τοποθετηθούν από τον courier σε ειδικό χώρο – θυρίδα και να τα παραλάβει ο υπάλληλος υποδοχής με υποχρεωτική χρήση μάσκας και γαντιών.

Απαραίτητη είναι και η συχνή καθαριότητα κοινόχρηστων επιφανειών (πόμολα, πάγκοι, φωτοτυπικό μηχάνημα) και ο μαζικός αερισμός κατ’ ελάχιστον 2 φορές την ημέρα.

Ακόμη, συστήνονται τα εξής:

Τα παράθυρα να είναι ανοικτά καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του γραφείου ή όσο περισσότερο γίνεται. Συνιστάται να παραμένουν για τουλάχιστον 15 λεπτά ανοιχτά όταν κάποιος εισέρχεται σε ένα δωμάτιο, ιδιαίτερα αν το δωμάτιο είχε χρησιμοποιηθεί από άλλους πριν από αυτόν.
Να διερευνηθεί η δυνατότητα αποθήκευσης ή προσωρινής απομάκρυνσης αντικειμένων φτιαγμένων από υλικά (π.χ. μαλακά και πορώδη) που δεν μπορούν να καθαριστούν και απολυμανθούν εύκολα (π.χ. χαλιά, καλύμματα σε καθίσματα).

Οι θύρες να είναι ανοικτές, εφόσον δεν είναι απαραίτητη η ιδιωτικότητα.

Η λειτουργία του κλιματιστικού πρέπει να αποφεύγεται όταν υπάρχουν πάνω από 2 άτομα στο χώρο. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί, να γίνεται με ανοιχτά παράθυρα.
Ο κάθε υπάλληλος γραφείου να καθαρίζει τον προσωπικό του χώρο με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα (τουλάχιστον 70% αλκοόλης) σε μαντηλάκια ή ψεκασμούς, να διαθέτει ατομικό υγρό αντισηπτικό. Να αποφεύγεται ο διαμοιρασμός αντικειμένων, γραφικής ύλης και εξοπλισμού (κι όπου είναι δυνατό, να γίνεται αποκλειστική ονομαστική χρήση).
Και επίσης:

Σύσταση για χρήση μασκών.
Αποφυγή χειραψίας με συναδέλφους.
Αποφυγή αγγίγματος του προσώπου εν ώρα εργασίας.
Παράλληλα, η λειτουργία των ανεμιστήρων χώρου αποχωρητηρίου (WC) συστήνεται να είναι συνεχής.

Αναφορικά με τα κυλικεία, σημειώνεται ότι δεν επιτρέπονται τραπεζοκαθίσματα, ούτε παραμονή των εργαζομένων (take away).

Οι μάσκες είναι υποχρεωτικές, εάν ο υπάλληλος συναλλάσσεται με το κοινό.

Συμβουλές προς τους φοιτητές
Ενθαρρύνεται η ηλεκτρονική διδασκαλία ή δια ζώσης εκ περιτροπής διδασκαλία όπου αυτή είναι εφικτή.
Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν μαθήματα από αμφιθεάτρου πρέπει να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των φοιτητών στο πλαίσιο του εφικτού. Η ενδεικνυόμενη απόσταση μεταξύ των φοιτητών πρέπει να είναι ίση με τουλάχιστον 1,5 μέτρο. Σε μικρότερες αίθουσες και εργαστήρια συστήνεται τα θρανία να έχουν κοινό προσανατολισμό ώστε να μειώνεται κατά το μέγιστο δυνατό η έκθεση των φοιτητών σε σταγονίδια από βήχα ή φτέρνισμα.
Εκτός από τη διαρρύθμιση των αιθουσών διδασκαλίας σημαντική είναι η αποσυμφόρηση και των γραφείων των καθηγητών (απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους).
Αποφύγετε την συγκέντρωση φοιτητών σε κοινόχρηστους χώρους. Θα πρέπει να αποφεύγεται η συγκέντρωση σε κλειστούς χώρους. Εάν δεν είναι δυνατόν να ανασταλεί η χρήση κοινόχρηστων χώρων, προσπαθήστε να περιορίσετε το βαθμό στον οποίο οι φοιτητές αναμιγνύονται μεταξύ τους και παραμένουν σε αυτούς.
Περιορίστε τη στενή επαφή μεταξύ φοιτητών κατά την είσοδο και έξοδό τους από το πανεπιστημιακό κτίριο, φροντίζοντας να τηρούνται αποστάσεις μεταξύ τους τόσο κατά την προσέλευση, όσο και κατά την αποχώρησή τους.
Τι γίνεται σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος κορονοϊού
Ποια συμπτώματα σε εργαζόμενους πρέπει να ανησυχήσουν;

Πυρετός
Βήχας (συνήθως ξηρός αλλά μπορεί και με απόχρεμψη)
Λαχάνιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή
Κρυάδες και ρίγος (τρέμουλο)
Μυαλγίες, κεφαλαλγία, πονόλαιμος
Ξαφνική απώλεια γεύσης ή όσφρησης
Τα συμπτώματα εμφανίζονται 2-14 ημέρες μετά την έκθεση στον ιό, (συνήθως 3-7 ημέρες).

Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που εργαζόμενος εμφανίσει συμπτώματα του COVID-19;

Ο εργαζόμενος φοράει μάσκα και αποχωρεί από το γραφείο, αφού ενημερώσει την υπηρεσία του.
Ζητείται άμεσα ιατρική αξιολόγηση. Σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, εφόσον ο εργαζόμενος εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα το μοριακό διαγνωστικό τεστ.
Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο εργαζόμενος παραμένει στο σπίτι του με μάσκα, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, σε απόσταση από τους συγκατοίκους του .
Αν το τεστ βγει θετικό:

Ενημερώνεται άμεσα το Πανεπιστήμιο και ο ΕΟΔΥ.
Ενδελεχής καθαρισμός και απολύμανση των χώρων που κινήθηκε το κρούσμα (οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ www.eody.gov.gr).
Ο ΕΟΔΥ (ή το ΕΚΠΑ) αναλαμβάνει την επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση των πιθανών επαφών του κρούσματος (εργαζόμενοι στον ίδιο χώρο) και θα λάβει αποφάσεις σχετικά με την διενέργεια μοριακού τεστ στο λοιπό προσωπικό και το κλείσιμο γραφείων ή/και κτιρίων.
Ο εργαζόμενος θα επιστρέψει στην εργασία του μετά την πάροδο 3 ημερών από την υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων του και την παρέλευση τουλάχιστον 7-ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ με ένα αρνητικό μοριακό τέστ.
Οι επαφές υψηλού κινδύνου του κρούσματος θα υποβληθούν σε μοριακό τεστ και θα απομακρυνθούν από το γραφείο, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους. Εφόσον τα τεστ είναι αρνητικά και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα επιστρέψουν στην εργασία τους μετά από 7 ημέρες.
Αν το τεστ βγει αρνητικό: Ο εργαζόμενος επιστρέφει στο γραφείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 3 ημερών από την υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων του.

(Sputniknews – φωτο:pexels)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •