Ενημέρωση για το Αναβατόριο της Ακρόπολης

Δεδομένου ότι η κατεστραμμένη πλακέτα δεν βρέθηκε στην εγχώρια αγορά,

ώστε να αποκατασταθεί η βλάβη στην πλατφόρμα μεταφοράς των αναπηρικών αμαξιδίων, παραγγέλθηκε στη Γερμανία.

Εκτιμώμενος χρόνος παραλαβής του εξαρτήματος τέσσερις εργάσιμες μέρες.

Σημειώνεται ότι το αναβατόριο που εγκαταστάθηκε τον Ιούλιο 2014 ήταν ήδη μεταχειρισμένο. Κατά την τελευταία τετραετία το αναβατόριο δεν έτυχε της αναγκαίας συντήρησης.

photo:pexels

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •