«Χριστό και Ελλάδα»! Ακούστε τι λέει ο μικρός ακρίτας, vid