• Αρχική
  • Άρθρα
  • Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος, για στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος, για στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται από το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου επιμόρφωσης των στελεχών του Σώματος,

σχεδιάστηκε από Αξιωματικούς του Τμήματος Διοικητικής Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας και ολοκληρώθηκε με επιτυχία, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα : “Έλεγχοι και ενέργειες Λιμενικών Αρχών για την προστασία αιγιαλού, παραλίας, θάλασσας και ζώνης λιμένα”, που ετέθη υπό την αιγίδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης / Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η εκπαίδευση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ κατά το χρονικό διάστημα από 17 έως 19/12/2018 με τη συμμετοχή είκοσι πέντε (25) στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που στελεχώνουν Λιμενικές Αρχές της 1ης και της 6ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν προσεχώς τα σχετικά με την εν λόγω εκπαίδευση καθήκοντα. Κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με τη διενέργεια ελέγχων στον αιγιαλό, στην παραλία, στο θαλάσσιο χώρο και στη ζώνη λιμένα καθώς και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων σε περιπτώσεις παράνομης εκτέλεσης παράκτιων έργων.

Σκοπός του προγράμματος ήταν οι διενεργούμενοι έλεγχοι να είναι αποτελεσματικότεροι και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις να είναι προσήκουσες με τις διαπιστούμενες παραβάσεις ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά στους πολίτες.