• Αρχική
  • Άρθρα
  • Προκηρύχθηκε η θέση του γενικού διευθυντή Ραδιοφωνίας στην ΕΡΤ

Προκηρύχθηκε η θέση του γενικού διευθυντή Ραδιοφωνίας στην ΕΡΤ

Προκηρύχθηκε σήμερα από την ΕΡΤ η θέση του Γενικού Διευθυντή Ραδιοφωνίας. Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν ως και την 1η Ιουνίου. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας “έχουν οι τακτικοί υπάλληλοι της ΕΡΤ Α.Ε. που ανήκουν στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία πλέον των 15 ετών.”

 

Η προκήρυξη της θέσης ορίζει τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης περιλαμβάνονται ιδίως:

“Η εξειδίκευση και εφαρμογή των βασικών αρχών και της συνολικής στρατηγικής της ΕΡΤ Α.Ε.,

στον τομέα του ραδιοφωνικού προγράμματος όπως διαμορφώνονται από τα αρμόδια όργανα της Εταιρίας.

Η ευθύνη παραγωγής και εκμετάλλευσης προγραμμάτων ηχητικού περιεχομένου, και ειδικότερα ενημερωτικών μουσικών, ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών, για όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΑ (εθνικής, περιφερειακής, τοπικής και διεθνούς εμβέλειας),

 Η μέριμνα για την αξιοποίηση με κάθε τρόπο και μορφή, προγραμμάτων μουσικού ή ηχητικού γενικότερα περιεχομένου και της διάδοσης και προβολής του έργου των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ Α.Ε. στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν διοικητικές ικανότητες, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, στρατηγική σκέψη, δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων.

 Η ευθύνη των εισηγήσεων για την τηλεοπτική προβολή των ραδιοφωνικών προγραμμάτων.”

Πηγή: typologies.gr