Έπεσε δέντρο στον Δήμο Ζωγράφου Αθηνών από τον χιονιά