• Αρχική
  • Άρθρα
  • ΔΕΔΔΗΕ: Λιγότερες σε σχέση με το 2012 οι βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης

ΔΕΔΔΗΕ: Λιγότερες σε σχέση με το 2012 οι βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης

Λιγότερες σε σχέση με το 2012 είναι οι βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και η διάρκεια των διακοπών ρεύματος, ενώ τα μεγέθη κινούνται επίσης κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ.

Αυτά αναφέρει ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) σε ανακοίνωση με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα. Ο ΔΕΔΔΗΕ τονίζει ακόμη ότι οι δαπάνες συντήρησης του Δικτύου διατηρούνται σε σταθερά επίπεδα και προσεγγίζουν το 30% των ετήσιων λειτουργικών δαπανών του την τελευταία 5ετία.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ ο μέσος χρόνος διακοπής της τροφοδότησης εξαιτίας βλαβών (λεπτά διακοπής ανά πελάτη και έτος) του έτους 2017 είναι μειωμένος έναντι του 2012 κατά περίπου 4% ενώ το πλήθος των βλαβών του Δικτύου Διανομής, πανελλαδικά, του έτους 2017 είναι μειωμένο στο ίδιο διάστημα κατά περίπου 14%.

Επίσης η μέση συχνότητα εκδήλωσης βλαβών (βλάβες ανά πελάτη και έτος) και ο μέσος χρόνος διακοπής της τροφοδότησης εξαιτίας βλαβών (λεπτά διακοπής ανά πελάτη και έτος) στη χώρα μας, βρίσκονται κοντά στον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προκύπτει από την πιο πρόσφατη Έκθεση του Συμβουλίου των Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ενέργειας (Council of European Energy Regulators), του Ιουλίου του 2018.

Ο ΔΕΔΔΗΕ τονίζει τέλος ότι η μελέτη και η κατασκευή των εγκαταστάσεων του Δικτύου Διανομής και ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών που εγκαθίστανται σε αυτό, βασίζονται σε αυστηρούς κανονισμούς και προδιαγραφές, παρόμοιες με εκείνες που ισχύουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ΗΠΑ, εξασφαλίζοντας υψηλό βαθμό αξιοπιστίας. Επιπρόσθετα, το Δίκτυο Διανομής επιθεωρείται και συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς και τη διεθνή πρακτική.

«Ωστόσο, καταλήγει, είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να αποκλείσει κανείς, ακόμη και στις πιο τέλεια μελετημένες, κατασκευασμένες και συντηρούμενες εγκαταστάσεις, την εμφάνιση βλαβών, που μπορεί να οφείλονται σε αιτίες που έγκεινται πέραν της σφαίρας ευθύνης της Εταιρίας (π.χ. αστοχία υλικού, γεγονότα ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, επεμβάσεις τρίτων στο Δίκτυο κ.λπ.).