“Ανάσα” για δημοσίους υπαλλήλους η “επαναφορά” χρηματικών διευκολύνσεων από το ΜΤΠΥ

Τις χρηματικές διευκολύνσεις προς τα μέλη του, που είχαν σταματήσει το 2010, επαναφέρει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)

στο οποίο μετέχουν υποχρεωτικά μόνιμοι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, το προσωπικό (πολιτικό και ένστολο) του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και το πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και οι αστυνομικοί που έχουν υπαχθεί στα ασφαλιστικά ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων.

Το Ταμείο, έχοντας ήδη συμπληρώσει ενάμιση αιώνα συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας, καταβάλλει μέρισμα, δηλαδή αποδίδει τις συσσωρευμένες αποταμιεύσεις από τις καταθέσεις των μετόχων, προσαυξημένες με τις αποδόσεις, που έχουν πραγματοποιηθεί.

Παράλληλα, το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, το οποίο σήμερα εξυπηρετεί 301.000 μερισματούχους-συνταξιούχους και 303.000 μετόχους-ασφαλισμένους δημοσίους υπαλλήλους, επιδιώκει τη μετάβαση στη νέα εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης, υιοθετώντας αυτοματοποιημένες διαδικασίες, προκειμένου να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα μέλη του. Προς την κατεύθυνση αυτή, όχι μόνο μηδένισε τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του, αλλά πλέον απονέμει αυτοματοποιημένα το μέρισμα.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διοικητής και πρόεδρος του ΔΣ του ΜΤΠΥ, Επαμεινώνδας Ατσαβές, επισημαίνει ότι, ήδη, από τον Ιούνιο του 2023, δίνεται η δυνατότητα στους νέους μερισματούχους να λάβουν προκαταβολικά προεξόφληση μέχρι 12 μερίσματα, με παρακράτηση ενός μικρού σταθερού επιτοκίου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις πρώτες ανάγκες τους κατά τη συνταξιοδότηση και μέχρι να λάβουν και τις λοιπές παροχές, που δικαιούνται, όπως κύρια και επικουρική σύνταξη και εφάπαξ.

Μέσα στο 2024 και εφόσον δοκιμαστεί το μηχανογραφικό σύστημα, αναμένεται να δοθούν και οι πρώτες χρηματικές διευκολύνσεις, υπό μορφή δανείων, σε εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους.

Πόσους θα αφορούν οι χρηματικές διευκολύνσεις

Όπως σημειώνει ο κ. Ατσαβές, «το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επομένως, η χορήγηση των χρηματικών διευκολύνσεων προς τα μέλη του γίνεται πάντα μέσα στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του και της εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού του.

Μέσα στο 2024, αναμένεται να εξυπηρετηθούν γύρω στους 2.000 με 2.500 εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι. Δυνητικά δικαιούχοι είναι όλοι οι εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι, που υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ του Ταμείου.

Τα ειδικότερα κριτήρια και οι τελικές κατηγορίες δικαιούχων θα αποσαφηνιστούν εντός του 2024 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και θα υπάρξουν και οι σχετικές ανακοινώσεις, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και εκείνες τις κατηγορίες των μελών του που εμφανίζουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη».

Η αίτηση και η όλη διαδικασία, όπως και η επικοινωνία με το Ταμείο, θα γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο.

Ο μέτοχος του Ταμείου-εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, δικαιούται να λάβει μέχρι τρεις βασικούς μεικτούς μισθούς. Η αποπληρωμή του δανείου γίνεται σε 36 έντοκες σταθερές μηνιαίες δόσεις με παρακράτηση από τη μισθοδοσία του και με επιτόκιο σταθερό, το οποίο υπολογίζεται, βάσει και της απόδοσης των αποθεματικών του Ταμείου και του τοκισμού αυτών, όπως τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ψηφιακός εκσυγχρονισμός

Ταυτόχρονα, το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, αξιοποιώντας κονδύλια του ΕΣΠΑ, προχώρησε με γοργούς ρυθμούς στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του προς τα μέλη του, θέτοντας ως στρατηγικούς στόχους την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών και τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναληφθεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Ενδεικτικά, ο κ. Ατσαβές αναφέρει ότι το Ταμείο αναβάθμισε πλήρως τον λειτουργικό εξοπλισμό του, εκκαθάρισε το μητρώο μελών του και εν γένει απλοποίησε και επιτάχυνε τις διαδικασίες του πληροφοριακού του συστήματος, προς όφελος της υπηρεσίας και των πολιτών.

Η διασύνδεση του Ταμείου με τους λοιπούς δημόσιους οργανισμούς και φορείς, όπως τα ληξιαρχεία και το μητρώο πολιτών, μέσω των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συμβάλλει καθοριστικά στην πάταξη της γραφειοκρατίας και στην εξυπηρέτηση των πολιτών, οι οποίοι εξυπηρετούνται, υποβάλλοντας μια απλή ηλεκτρονική αίτηση και χωρίς την προσκόμιση των δικαιολογητικών, που απαιτούνταν στο παρελθόν.

Επίσης, από την 1 Μαρτίου 2022, λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Ταμείου ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης αιτήσεων, το οποίο αναβαθμίζεται συνεχώς, όπου ο πολίτης συνδέεται και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του, πληροφορείται την πορεία της και λαμβάνει ηλεκτρονικά την απάντηση της υπηρεσίας. Πρόκειται για ένα σύγχρονο μέσο εξυπηρέτησης, που προσφέρει τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και διαχείρισης των υποθέσεων των πολιτών, οι οποίοι μπορούν ηλεκτρονικά και χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία να υποβάλουν τα αιτήματά τους προς τις υπηρεσίες του Ταμείου, αλλά και να έρθουν σε απευθείας επικοινωνία με εκπρόσωπο του Ταμείου για διενέργεια συνάντησης, για υποβολή ερωτήματος και για τη διευθέτηση της υπόθεσής τους. Η ηλεκτρονική εφαρμογή λειτουργεί ως ψηφιακή θυρίδα επικοινωνίας με τον πολίτη.

Ακόμα, οι μερισματούχοι, μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου (www.mtpy.gr), μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό του μερίσματος, να εκτυπώσουν τις αποφάσεις του μερίσματος, που τους αφορούν, να ενημερωθούν για την τριμηνιαία καταβολή των μερισμάτων τους, καθώς και να λάβουν την ετήσια βεβαίωση μερισμάτων για φορολογική χρήση. Η υφιστάμενη εφαρμογή αναβαθμίζεται συνεχώς και εμπλουτίζεται με νέες υπηρεσίες.

Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2022, οι ψηφιακές υπηρεσίες του ΜΤΠΥ εντάχθηκαν στην ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου «gov.gr», ενώ, από τον ίδιο μήνα (Ιούλιο του 2022), το ΜΤΠΥ έχει ενταχθεί στο 1555, στον Ενιαίο Αριθμό Εξυπηρέτησης Πολιτών για εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά θέματα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, βελτιώνοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης των μετόχων και μερισματούχων του.

Με αυτοματοποιημένη διαδικασία η απονομή των μερισμάτων

Σύμφωνα με τον κ. Ατσαβέ, το κυριότερο επίτευγμα είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής των μερισμάτων, όπου πλέον γίνεται άμεσα και αυτοματοποιημένα.

Όπως υπογραμμίζει, «η δημιουργία ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων είναι οριστικά παρελθόν για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Ο δημόσιος υπάλληλος γνωρίζει ήδη ότι θα εκδοθεί η απόφαση κανονισμού μερίσματος και θα πληρωθεί το μέρισμα, που δικαιούται, ακόμα και σε έναν μήνα από την υποβολή των δικαιολογητικών του.

Συγκεκριμένα, την περίοδο αυτή και στο τέλος Ιουνίου, θα καταβληθούν τα νέα ατομικά και χηρικά μερίσματα στους δικαιούχους, που υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους έως και τις 31 Μαΐου 2024».

(ΑΠΕ-ΜΠΕ / photo: eurokinissi)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί