Φόρος επιτηδεύματος: Για ποιους θα είναι «ελαφρύτερο» έως και 1.000 ευρώ φέτος το εκκαθαριστικό

Θα γλιτώσουν από 400 έως και 1.000 ευρώ ανάλογα με το είδος και την έδρα της επαγγελματικής δραστηριότητας.

«Ελαφρύτερο» θα είναι φέτος το εκκαθαριστικό της εφορίας για το φόρο εισοδήματος για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, επιτηδευματίες, εμπορικές επιχειρήσεις, αγρότες και συνεταιρισμούς, καθώς το σημείωμα που θα λάβουν, δεν θα περιλαμβάνει την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για τα εισοδήματα του 2021.

Έτσι θα γλιτώσουν από 400 έως και 1.000 ευρώ ανάλογα με το είδος και την έδρα της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Σημειώνεται ότι με βάση το νόμο το τέλος επιτηδεύματος βεβαιώνεται με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης ανεξάρτητα από το εάν οι επιχειρήσεις είχαν το περασμένο έτος κέρδη ή ζημιές ενώ για τους ενεργούς στην εφορία ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους επιβάλλεται ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουν «κόψει» ούτε μια απόδειξη.


Αναλυτικότερα οι 13 κατηγορίες φορολογούμενων που απαλλάσσονται φέτος από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος είναι:

Όσοι ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.
Οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών.
Οι επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται για τη φορολογική νομοθεσία το 65ο έτος της ηλικίας.
Οι αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ
Οι αλιείς παράκτιας αλιείας που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρων μεταξύ καθέτων.
Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.
Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων.
Οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών.
Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί.
Οι σχολικοί συνεταιρισμοί.
Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων.
Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια».


Οι υπόλοιποι επαγγελματίες, επιτηδευματίες και επιχειρήσεις θα κληθούν να πληρώσουν:

  • 400 ευρώ εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους
  • 500 ευρώ εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους
  • 650 ευρώ οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες
  • 800 ευρώ τα νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους
  • 1.000 ευρώ τα νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους
  • 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα

Για τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων το εισόδημα προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα φυσικό ή/ και νομικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος ανέρχονται σε 400 ευρώ ή 500 ευρώ ανάλογα τον πληθυσμό και σε 300 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς σε περίπτωση διακοπής εργασιών της επιχείρησης το προηγούμενο έτος το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του επαγγέλματος ενώ χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών λογίζεται ως μήνας. Η μη άσκηση δραστηριότητας αποδεικνύεται αποκλειστικά με δήλωση διακοπής εργασιών στο υποσύστημα Μητρώου του Taxis.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών με αναδρομική ημερομηνία, το τέλος επιτηδεύματος επιβάλλεται για τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης και μέχρι την ημερομηνία διακοπής των εργασιών του στην εφορία. Το τέλος επιτηδεύματος που έχει βεβαιωθεί για το διάστημα μετά από την εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών διαγράφεται.

cnn/ photo eurokinissi

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί