Φορολογικές δηλώσεις: Έτσι «ξεφορτωθείτε» τα τεκμήρια

Πολύ σημαντικό...

Βάσει αριθμών, ένα στα τέσσερα νοικοκυριά δεν φορολογήθηκε πέρυσι με βάση το πραγματικό του εισόδημα αλλά με βάση τα τεκμήρια. Όπως προέκυψε, σχεδόν 1,74 εκατ. Φορολογούμενοι, ενώ είχαν δηλώσει εισόδημα 3δισ€, φορολογήθηκαν τελικά για 9δισ€ καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης τους επιβάρυναν με 6δισ€ επιπλέον «αόρατων» εισοδημάτων.

Αυτό που συμπεραίνεται είναι πως η συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης λοιπόν δεν είναι απλή υπόθεση!

Τα τεκμήρια μπορούν μεν να αμφισβητηθούν, ωστόσο για να γίνει αυτό ο φορολογούμενος πρέπει να προσκομίσει παραστατικά ή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι τεκμαρτές δαπάνες είναι υψηλότερες από τις πραγματικές. Αρκεί λοιπόν ο υπόχρεος να αποδείξει ότι:

 • Υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία
 • Ήταν στη φυλακή
 • Νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομείο ή κλινική
 • Είναι άνεργοι και δικαιούνται επίδομα ανεργίας
 • Συγκατοικούσαν με συγγενείς πρώτου βαθμού και συμμετέχουν στις δαπάνες αυτών των συγγενών, επομένως έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης.
 • Είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν κληρονομήσει επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης.
 • Για λόγους ανωτέρας βίας πραγματοποίησαν μικρότερες δαπάνες από τις αντικειμενικές.

Άπαξ και υπάρχουν μια ή περισσότερες από τις παραπάνω συνθήκες , ο φορολογούμενος υποχρεούται να ενσωματώσει στην φορολογική του δήλωση τα απαραίτητα δικαιολογητικά!

Περιπτώσεις που το σύστημα των τεκμηρίων δεν εφαρμόζεται

 • Τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων τα οποία και απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.
 • Τους αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα ή τους Έλληνες που διαβιούν μόνιμα στο εξωτερικό όμως εργάζονται αποκλειστικά σε γραφεία επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένα στη χώρα μας.
 • Τις επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του ν. 2859/2000
 • Τα σκάφη αναψυχής μόνιμων κατοίκων εξωτερικού
 • Την αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ειδικά διαμορφωμένων για πρόσωπα που έχουν κινητική αναπηρία που ξεπερνά το 67%
 • Για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από πρόσωπα που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα αλλά δεν αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα.

Τέλος, σημειώνεται πως τα τεκμήρια εφαρμόζονται κατά 30% μειωμένα για συνταξιούχους που έχουν ξεπεράσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.

photo intime

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί