Έτσι θα αποκτήσετε φορολογική ενημερότητα – Τι πρέπει να ξέρετε

Με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη, και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι φορολογούμενοι μπορούν να λαμβάνουν ψηφιακά τα απαραίτητα για τις συναλλαγές τους αποδεικτικά.


Μια… ξεχασμένη κλήση της Δημοτικής Αστυνομίας ή ένα απλήρωτο τέλος στον δήμο μπλοκάρουν την έκδοση της φορολογικής ενημερότητας με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να μην μπορούν να προχωρήσουν στη μεταβίβαση ενός ακινήτου ή να εισπράξουν χρήματα από το Δημόσιο.

Μόνο εάν εξοφλήσουν ή ρυθμίσουν την οφειλή που έχουν στον δήμο, στην Τροχαία ή σε άλλη Αρχή του δημόσιου τομέα θα «ξεκλειδώσει» το ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΑΔΕ και θα προχωρήσει η έκδοση του πιστοποιητικού το οποίο είναι απαραίτητο για τις συναλλαγές των πολιτών.

Μόνο εάν η εξόφληση ή ρύθμιση της οφειλής «ξεκλειδώνει» το ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΑΔΕ και προχωρά στην έκδοση του πιστοποιητικού

«Κόφτης» στη φορολογική ενημερότητα μπαίνει και στις περιπτώσεις που υπάρχουν μεγάλες οφειλές ή ενδείξεις σοβαρής φοροδιαφυγής.

Νέα απόφαση που υπογράφει ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής ξεκαθαρίζει το τοπίο για τις περιπτώσεις που η ΑΑΔΕ δεν χορηγεί φορολογική ενημερότητα μετά και την ενεργοποίηση της νέας ψηφιακής εφαρμογής για την έκδοση πιστοποιητικού με ένα κλικ και στους φορολογούμενους με χρέη.

Περιπτώσεις σύμφωνα με την απόφαση, δεν χορηγείται φορολογική ενημερότητα:

  1. Στη διαπίστωση οικονομικού εγκλήματος ή μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή.
  2. Στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας ζητείται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού και υπάρχουν:

– Μη ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος άνω των 10.000 ευρώ εάν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο και άνω των 50.000 ευρώ εάν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο και εφόσον το ύψος αυτών υπερβαίνει σε ποσοστό το 120% του μεγαλύτερου, κατά την τελευταία τριετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης για έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας, αθροίσματος βασικών ατομικών οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ετησίως σε βάρος του αιτούντος.

-Μη ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος άλλων προσώπων και για τις οποίες ο αιτών έχει ευθύνη για την καταβολή τους άνω των ανωτέρω ορίων ποσών και εφόσον το ύψος αυτών υπερβαίνει σε ποσοστό το 120% του μεγαλύτερου, κατά την τελευταία τριετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης για έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας, αθροίσματος βασικών ατομικών οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ετησίως σε βάρος του πρωτοφειλέτη.

Στο ποσό των ετησίως βεβαιωμένων οφειλών δεν συνυπολογίζονται οι υφιστάμενες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα ποσά οφειλών που έχουν μειωθεί. Για την εφαρμογή του ορίου των 10.000 και 50.000 ευρώ αντίστοιχα, το ύψος των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος υπολογίζεται ξεχωριστά ανά πρωτοφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και δεν λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών του που τυχόν έχουν βεβαιωθεί σε βάρος περισσότερων του ενός φυσικών ή νομικών προσώπων.

  1. Εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή που δεν τελούν σε ρύθμιση, μεγαλύτερων των 50.000 ευρώ, εάν το αποδεικτικό ζητείται για είσπραξη χρημάτων.
  2. Διαγραφή οφειλών, λόγω ακύρωσης για τυπικούς λόγους προηγούμενης βεβαίωσης, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη νέα βεβαίωση.
  3. Οταν υπάρχουν ενδείξεις σοβαρής φοροδιαφυγής ή απάτης ή οικονομικού εγκλήματος πριν από την έκδοση του νόμιμου τίτλου.
  4. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες κατόπιν χρήσης μεθόδων ανάλυσης κινδύνου πιθανολογείται κίνδυνος για την είσπραξη της οφειλής.
  5. Σε λοιπές περιπτώσεις που πληροφορείται η φορολογική διοίκηση με οποιονδήποτε τρόπο την επικείμενη βεβαίωση μεγάλων οφειλών.

(Megatv – pexels)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί