Έως 4/12 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τίθεται έως και την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου,

το σχέδιο νόμου για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Με το εν λόγω σχέδιο νόμου:

α) ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2019/633/ΕΕ, σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων,

β) καθορίζονται αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και ρήτρες, οι οποίες επιβάλλονται μονομερώς από τον αγοραστή στον προμηθευτή και θεσπίζονται κανόνες επιβολής απαγορεύσεων και ρυθμίσεων για τον συντονισμό μεταξύ των αρχών επιβολής.

Ο παρών νόμος εφαρμόζεται σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε πωλήσεις γεωργικών προϊόντων και τροφίμων από:

α) προμηθευτές με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ, σε αγοραστές με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 2.000.000 ευρώ

β) προμηθευτές με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 2.000.000 ευρώ που δεν υπερβαίνει τα 10.000.000 ευρώ σε αγοραστές με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 10.000.000 ευρώ

γ) προμηθευτές με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 10.000.000 ευρώ που δεν υπερβαίνει τα 50.000.000 ευρώ σε αγοραστές με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 50.000.000 ευρώ

δ) προμηθευτές με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 50.000.000 ευρώ που δεν υπερβαίνει τα 150.000.000 ευρώ σε αγοραστές με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 150.000.000 ευρώ

ε) προμηθευτές με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 150.000.000 ευρώ που δεν υπερβαίνει τα 350.000.000 ευρώ σε αγοραστές με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 350.000.000 ευρώ

στ) προμηθευτές με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 350.000.000 ευρώ προς όλους τους αγοραστές που είναι δημόσιες αρχές.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, ο παρών νόμος εφαρμόζεται:

α) στις πωλήσεις, όταν είτε ο προμηθευτής είτε ο αγοραστής ή αμφότεροι, είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

β) στις υπηρεσίες, στον βαθμό που αναφέρεται ρητώς στο άρθρο 3, οι οποίες παρέχονται από τον αγοραστή στον προμηθευτή.

Τέλος σημειώνεται ότι ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται σε συναλλαγές μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών.

(ΦΩΤΟ:Eurokinissi)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί