Εφορία και Ταμεία: Πότε θα βγαίνουν “στη φόρα” οι μεγαλοοφειλέτες

Ειδοποιητήρια σε μεγαλοοφειλέτες της Εφορίας (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις) στέλνει η ΑΑΔΕ για να ρυθμίσουν έως τις 21 Ιουνίου 2022 τα χρέη τους για τα έτη 2020, 2021 και 2022. Εάν οι παραπάνω δεν ρυθμίσουν τα χρέη, τότε η Αρχή θα δημοσιεύσει τις νέες λίστες για όσους χρωστούν σε εφορίες, τελωνεία και ΕΦΚΑ. Δηλαδή για […]

Ειδοποιητήρια σε μεγαλοοφειλέτες της Εφορίας (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις) στέλνει η ΑΑΔΕ για να ρυθμίσουν έως τις 21 Ιουνίου 2022 τα χρέη τους για τα έτη 2020, 2021 και 2022.

Εάν οι παραπάνω δεν ρυθμίσουν τα χρέη, τότε η Αρχή θα δημοσιεύσει τις νέες λίστες για όσους χρωστούν σε εφορίες, τελωνεία και ΕΦΚΑ. Δηλαδή για τα φυσικά πρόσωπα θα δημοσιοποιηθούν ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, Ε.Φ.Κ.Α., μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.

Ενώ για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες θα αναγράφονται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, ΕΦΚΑ, μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.

Εφορία: Ποιοι δεν θα πάρουν ειδοποιητήριο για τις οφειλές

Σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία, δεν θα συμπεριληφθούν στις παραπάνω λίστες:

  • Οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής.
  • Οι οφειλές που τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου.
  • Οι οφειλές που έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης.
  • Οι οφειλές των αποβιωσάντων ή ανηλίκων.
  • Οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

enikonomia/ photo eurokinissi

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί