• Αρχική
  • Άρθρα
  • Από σήμερα οι αιτήσεις για το πρόγραμμα στήριξης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Από σήμερα οι αιτήσεις για το πρόγραμμα στήριξης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ενεργητικού τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

Δεκτές θα γίνονται από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα στήριξης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης:

«Από την Τρίτη 1/9 νέο πρόγραμμα στήριξης του αναπτυξιακού ύψους 350 εκατ. ευρώ δέχεται αιτήσεις από Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους. Ελάχιστο ύψος επένδυσης για Μικρές 150.000 ευρώ και για Πολύ Μικρές 100.000 ευρώ».

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 140 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 10 εκατ. ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. 

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ενεργητικού τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης είναι:

  • για μικρές επιχειρήσεις το ποσό των 150.000 ευρώ
  • για πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των 100.000 ευρώ.


sputnik/photo unsplash