Απαλλαγή ΦΠΑ και για τα είδη διατροφής και αλκοολούχα ποτά για ταξιδιώτες τρίτων χωρών

Με την νέα απόφαση 1125/2023 τροποποιείται η ΠΟΛ.1338/1996 «Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών

που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή ταξιδιώτη μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κ-Μ» προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής αυτής και είδη διατροφής και ποτά με αλκοόλη.

Συγκεκριμένα μετά την παράγραφο 4 της ενότητας Α του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1338/1996 προστίθεται παρ. 5, ως εξής:

«5. Τα αγαθά ειδών διατροφής και ποτών με αλκοόλη, πρέπει να είναι προσυσκευασμένα σε συσκευασίες για λιανική πώληση και να πληρούν τις απαιτήσεις επισήμανσης, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία»
και η παράγραφος 1 της ενότητας Β του ιδίου άρθρου 2 αντικαθίσταται, ως εξής: «1. Καπνοβιομηχανικά προϊόντα».

Η νέα απόφαση και οι παραπάνω τροποποιήσεις ισχύουν τριάντα ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ Β’ 5111/17-08-2023)

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

όπως και την κωδικοποιημένη ΠΟΛ.1338/1996

ΠΗΓΗ: Taxheaven/eurokinissi

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί