Ανακυκλώνω/Αλλάζω συσκευή: Άρχισαν οι ενστάσεις – Γιατί κόπηκε το 83% των αιτήσεων

Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή» «καταρχήν επιλέξιμες» κρίθηκαν μόλις 149.948 αιτήσεις.

Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία συνολικά σε όλη την επικράτεια υποβλήθηκαν 879.026 ολοκληρωμένες αιτήσεις. Ουσιαστικά απορρίπτεται το 83% των πολιτών που υπέβαλαν αίτηση.

Πάντως σύμφωνα με την κυβέρνηση τα συνολικά voucher που επρόκειτο να δοθούν έφθαναν τις 300.000.

Αργότερα πάντως οι εκτιμήσεις… υποχώρησαν για να φθάσουμε στον Ιούλιο οπότε γινόταν λόγος για 200.000 με 250.000 οικογένειες που θα μπορούσαν να πάρουν το voucher.

Τελικά σύμφωνα με τα επίσημα προσωρινά επίσημα στοιχεία μόλις 149.948 αιτήσεις έχουν προεγκριθεί.

Εν τω μεταξύ από σήμερα και για επτά ημέρες, μέχρι τις 28 Ιουλίου, όσοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις για τα προσωρινά αποτελέσματα της επιδότησης ηλεκτρικών συσκευών που εκδόθηκαν χθες. Το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή» δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και αναμένεται να αρχίσουν να μοιράζονται τα εκπτωτικά κουπόνια από το τέλος της επόμενης εβδομάδας, ενδεχομένως και στις αρχές Αυγούστου.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο email είναι:

Ο μοναδικός αριθμός της αίτησης που υποβλήθηκε
Το ΑΦΜ του ωφελούμενου/αιτούντα
Η τεκμηρίωση τυχόν λάθους υπολογισμού και η επισύναψη των αντίστοιχων τεκμηρίων
Εφόσον η ένσταση πληροί τις προϋποθέσεις, διερευνάται ως προς την ουσία αυτής και αναπροσαρμόζονται τα κριτήρια επιλεξιότητας από αρμόδια Επιτροπή.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν λαμβανοντας μήνυμα και τον κωδικό του voucher με το ποσοστό έκπτωσης και το συνολικό ποσό επιδότησης και ανά συσκευή ώστε να προχωρήσουν στη διαδικασία.

Υπενθυμίζεται πως οι δικαιούχοι μπορούν να αλλάξουν έως τρεις συσκευές, ανάμεσα στις εξής κατηγορίες

  • Ψυγείο
  • Καταψύκτης
  • Κλιματιστικό


Αγορές με τη χρήση επιταγών θα γίνονται μέχρι και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 (ορόσημο λήξης αγορών).
Αντίστοιχα, οι παραδόσεις παλαιών συσκευών προς ανακύκλωση από τους ωφελούμενος στους εμπόρους μπορούν να γίνονται έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.
Δυνατότητα επιστροφών/ακυρώσεων συναλλαγών μπορούν να πραγματοποιούνται έως την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022. Εντός του ίδιου διαστήματος επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η αγορά νέων συσκευών (νέα εξαργύρωση) μόνο για τις επιταγές που ακυρώθηκαν μετά το ορόσημο λήξης αγορών.

Η διαδικασία προβλέπει πως όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί επιτυχώς και έχουν βαθμολογηθεί, κατατάσσονται σε πίνακες επιλέξιμων και επιλαχουσών αιτήσεων ανά Περιφέρεια ως εξής:

Οι αιτήσεις της συγκεκριμένης Περιφέρειας κατατάσσονται, ξεκινώντας από αυτή με τη μεγαλύτερη βαθμολογία και προχωρώντας με φθίνουσα σειρά κατάταξης, είτε μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη Περιφέρεια, είτε μέχρι της κάλυψης του συνόλου των αιτήσεων εφόσον επαρκεί η δημόσια δαπάνη της Περιφέρειας αυτής. Οι αιτήσεις αυτές εντάσσονται στον πίνακα επιλέξιμων προς χρηματοδότηση αιτήσεων της συγκεκριμένης Περιφέρειας.
Στην περίπτωση που ενταχθούν όλες οι αιτήσεις στον πίνακα επιλέξιμων αιτήσεων χωρίς να καλυφθεί το σύνολο της δημόσιας δαπάνης, το πλεονάζον ποσό χρησιμοποιείται για την επιχορήγηση επιλαχουσών αιτήσεων άλλων Περιφερειών.

Στην περίπτωση που εξαντληθεί η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της Περιφέρειας, οι πλεονάζουσες αιτήσεις εντάσσονται στον πίνακα επιλαχουσών αιτήσεων της συγκεκριμένης περιφέρειας και δύναται να χρηματοδοτηθούν εφόσον:

  • αυξηθεί η δημόσια δαπάνη της συγκεκριμένης Περιφέρειας με μεταγενέστερη απόφαση,
  • αποδεσμευθεί δημόσια δαπάνη λόγω μη χρήσης κάποιας επιταγής ή εξαργύρωσής της σε χαμηλότερη αξία από την προβλεπόμενη (αποδέσμευση κονδυλίων).

libre/ pixabay

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί